X
تبلیغات
رایتل

بی سوادان قرن بیست و یک

بی سوادان قرن بیست و یک
بی سوادان قرن بیست و یک کسانی نیستند که نمی توانندبخوانندو بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های قبلی خود را دور بریزند(تافلر).