X
تبلیغات
زولا

آیین نامه اجرایی مدارس

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مدارس‌


مصوبه جلسه 652 تاریخ 1379/05/20   شماره ابلاغ 120/1077/8  تاریخ 1379/6/7

 

 

مقدمه‌:

اهمیت‌ و نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در بهسازی‌ و توسعه‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ موجب‌شده‌است‌ که‌ جامعه‌ و اولیای‌ دانش‌آموزان‌ انتظار داشته‌ باشند که‌ مدرسه‌ محیطی‌ رشد دهنده‌، پویا وزمینه‌ساز پرورش‌ استعدادهای‌ بالقوه‌ و خداداد فرزندان‌ آنان‌ باشد.تحقق‌ اهداف‌ متعالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ ولزوم‌ توجه‌ به‌ روحیات‌ و ویژگیهای‌ نسل‌ جوان‌،تفاوتهای‌ ناشی‌ از شرایط جغرافیایی‌ ومحیطی‌ و محدودیت‌ منابع‌ و امکانات‌، ایجاب‌ می‌کند که‌ اداره‌ امور مدارس‌ مبتنی‌ بر افزایش‌ قدرت‌تصمیم‌گیری‌، استقلال‌نسبی‌، انعطاف‌ پذیری‌ و روشهای‌ غیر متمرکز و مشارکت‌جویانه‌ باشد تابتواند فضای‌ عمومی‌ مدرسه‌ را پویا، پرنشاط و فعال‌ نموده‌ و توانمندی‌ها و خلاقیت‌های‌مدیران‌، معلمان‌ و دانش‌آموزان‌ را به‌ خوبی‌ شکوفا و متجلی‌ سازد.بدین‌ جهت‌ لازم‌ دیده ‌شد آیین‌نامه ‌اجرایی‌ مدارس‌ با توجه‌ به‌ سیاست‌ها و راهبردهای‌ اساسی‌ آموزش‌ و پرورش‌ از جمله ‌تمرکززدایی‌، مدرسه‌ محوری‌ و توسعه‌ مشارکت‌ همه‌ بعدی‌ تنظیم‌گردد و با تفویض‌ اختیارات‌ لازم‌به‌ مدارس‌، زمینه‌ مناسب‌تری‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فراهم‌شود.

فصل‌ اول‌ - کلیات‌

ماده‌ 1- مدرسه‌ ازمهمترین‌ نهادهای‌ اجتماعی‌،تربیتی‌ و آموزشی‌ و اصلی‌ترین‌ رکن‌ تعلیم‌ وتربیت‌ است‌ که‌ به‌ منظور تربیت‌ صحیح‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی،آموزشی‌،اجتماعی‌ و کشف‌ استعدادها و هدایت‌ و رشد متوازن‌ روحی ومعنوی‌ وجسمانی‌ آنان‌براساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ ، برابر ضوابط و دستورالعملهای‌ وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ تأسیس‌ و اداره‌ می‌‌شود.

ماده‌ 2- مدرسه‌ با همکاری‌ کلیه‌ کارکنان‌ و با مشارکت‌ دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ آنان‌ زیر نظر مدیرمدرسه‌ اداره‌می‌شود.تعدادکارکنان‌مدرسه‌وشرح‌ وظایف‌ هر یک از آنان توسط وزارت‌آموزش‌وپرورش‌ ابلاغ‌ می‌شود.

فصل‌ دوم‌ - ارکان‌ وشوراهای‌ مدرسه‌

ماده‌3- ارکان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌ عبارتند از:

1 - مدیر مدرسه‌.

2 - شورای‌ مدرسه‌.

3 - انجمن‌ اولیا و مربیان‌.

4 - شورای‌ معلمان‌.

5 - شورای‌ دانش‌آموزان‌.

 

1ـ مدیر مدرسه‌ :

ماده‌4- مدیر مدرسه‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ آموزش‌ و پرورش‌ منطقه‌ مسئول‌ حسن‌ اجرای‌ فعالیت‌های‌ آموزشی‌، پرورشی‌، مالی‌ و اداری‌ مدرسه‌ می‌باشد و در کلیه‌ امور مدرسه‌ مسئولیت‌ دارد و موظف‌است‌ براساس‌ مقررات‌ با برنامه‌ریزی‌های‌ مناسب‌ و استفاده‌ از مشارکت‌ کارکنان‌ ،دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ آنهاو با بهره‌گیری‌ از امکانات‌ و ظرفیت‌های‌ داخل‌ و خارج‌ از مدرسه‌، جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ تلاش‌ کند،به‌گونه‌ای‌ که‌ ارزیابی‌ عملکرد سال‌ تحصیلی‌ بیانگر ارتقاء و رشدکیفی‌ و مطلوب‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد مختلف‌ باشد.

ماده‌ 5- مدیرمدرسه‌ موظف‌ است‌ با مشارکت‌ کارکنان‌ مدرسه‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ برنامه‌ سالانه‌ خود را در ابعاد مختلف‌ با رعایت‌ ضوابط آموزش‌ و پرورش‌ تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ مدرسه‌ برساند.       

ماده‌ 6- مدیرمدرسه‌ موظف‌ است‌ بااستفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ مالی‌ دولتی‌ و با بهره‌گیری‌ از مشارکت‌های‌ اختیاری‌ مردمی‌ و کمک‌های‌ خیرین‌ و تقویت‌ منابع‌ اعتباری‌ مدرسه‌ شرایط لازم‌ را برای‌ اجرای‌ مناسب‌ برنامه‌ مدرسه‌ فراهم‌ کند.

ماده‌7- مدیر مدرسه‌ باید با وظایف‌ و مسؤلیتهای‌ خود و با شرح‌ وظایف‌ همکاران‌ که‌ ازسوی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ابلاغ‌ می‌شود بخوبی‌ آشنا باشد. مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ شرح‌ وظایف‌ مصوب‌هریک‌ از کارکنان‌ مربوط را به‌ آنان‌ ابلاغ‌ نمایدو بر اجرای‌ صحیح‌ آن‌ نظارت‌کند.

ماده‌8 ـ مدیر موظف‌ است‌ بطور منظم‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ شورای‌ مدرسه‌ ،انجمن‌ اولیا و مربیان‌، شورای‌ معلمان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌ را تشکیل‌ دهد و بر اجرای‌ مصوبات‌ و چگونگی‌ ثبت‌ و نگهداری‌ سوابق‌ و صورت‌ جلسات‌ مربوط نظارت‌کند.مدت فعالیت‌ شوراها و انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ تا تشکیل‌ شوراها و انجمن‌ سال‌ تحصیلی‌ بعد خواهد بود.

ماده‌ 9- انتصاب‌مدیران‌مدارس‌ با رعایت‌ اصل‌ شایسته‌ سالاری‌برابرآیین‌نامه‌انتصاب‌ مدیران‌مصوب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ خواهدبود.  

 

 

2- شورای‌ مدرسه‌:

ماده‌10- درراستای‌سیاست‌ مدرسه‌ محوری‌ وتفویض‌اختیارات‌ به مدارس‌وبه‌منظور توسعه‌ مشارکت‌، همکاری و استفاده‌ازتجارب‌ معلمان،مربیان واولیای‌ دانش‌ آموزان‌ دراداره‌مدرسه‌، بهبود  فرایند تصمیم‌گیری، ارتقای‌ کیفی‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و اداری، تدوین‌برنامه‌های‌سالانه‌ مدرسه‌ وهماهنگی‌ امور ونظارت‌ بر فعالیتهای‌ مربوط،در هر یک‌ از مدارس‌شورایی‌ به‌نام‌ شورای‌ مدرسه‌ تشکیل‌می‌گردد.ترکیب‌ اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ مدرسه‌ به‌ شرح‌زیر است‌:

الف‌- ترکیب‌ اعضاء:

1- مدیرمدرسه‌.

2- معاونین‌ مدرسه‌ .

3- یک‌ نفراز مربیان‌ امور تربیتی‌ یا مشاوران‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌.

4- نماینده‌ شورای‌ معلمان‌.

5- نماینده‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ به‌ انتخاب‌ انجمن‌.

تبصره‌ - درصورت‌لزوم‌ و به‌ ویژه‌ درمواقعی‌ که‌ پیشنهادهای‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ مطرح‌ است ‌مدیرمدرسه‌ از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ مورد از افراد ذیربط و صاحب‌نظربرای‌شرکت‌ در جلسات‌ شورای‌ مدرسه‌  دعوت‌ می‌کند.


ب‌ - شرح‌ وظایف‌ :

1- مراقبت‌ ونظارت‌ بر فعالیتهای‌ مدرسه‌ درچارچوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ و مفاداین‌آیین‌نامه‌ .

2- نظارت‌ برحسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌آموزش‌ وپرورش‌ و دستورالعملهای‌ مربوطوبخشنامه‌های‌ ابلاغی‌ از سوی‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ وبرنامه‌ریزی‌ برای‌توجیه‌وآموزش‌عوامل‌ذیربط.

3- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ سالانه‌ مدرسه‌ که‌ از سوی‌ مدیر،در چارچوب‌ مقررات‌و ضوابط مربوط،به‌ شورا ارائه‌ می‌شود.

4- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌، انجمن‌ اولیاو مربیان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌.

5- بررسی‌وتأییدبرنامه‌های‌مربوط به‌بزرگداشت‌ایام‌الله‌ومناسبت‌های‌ مختلف‌ دینی‌ و انقلابی‌وملی‌.

6- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ مربوط به‌ مسابقات‌ علمی‌،ورزشی‌،فرهنگی‌ و هنری‌ در سطح‌مدرسه‌.

7- بررسی و تأیید برنامه‌ اردوها و بازدیدهای ‌دانش‌آموزان ‌از مراکز علمی‌، فرهنگی، حرفه‌ای‌بارعایت‌ ماده‌ 107 این‌ آیین‌ نامه‌ .

8- بحث‌ و اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی ‌برگزاری‌ امتحانات‌ با رعایت‌ مقررات ‌و دستورالعملهای‌ مربوط.

9- تصمیم‌گیری‌درموردتشویق‌وتنبیه‌دانش‌آموزان‌برابرمندرجات‌بندهای‌ 2 و3 فصل ششم‌ این‌آیین‌نامه‌.

10- برنامه‌ریزی‌برای‌تقدیرازکارکنان‌ و دانش‌آموزان‌ نمونه‌ به‌ منظور ارائه ‌الگوهای ‌شایسته‌ با همکاری‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌.

11- تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی.

12ـ تصمیم‌گیری‌ درمورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مبانی‌ و ضوابط مندرج‌در فصل‌ پنجم‌ این‌ آیین‌نامه‌.

13- نظارت‌برفرآیندبودجه‌بندی‌برنامه‌درسی‌ارائه‌ شده‌از سوی‌ شورای‌ معلمان‌ و تأییدآن‌برای‌ اجرا.

14ـ بررسی‌ مشکلات‌ موردی‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ بامسائل‌ خاصی‌ ازنظرآموزشی‌ و پرورشی ‌مواجهند و ارائه‌پیشنهادبه‌ کمیسیون‌ خاص‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش ‌مربوط باتوجه‌ به‌اختیارات‌ کمیسیون‌ مذکور.

15ـ صدور مجوز اخذ امتحان‌ از دانش‌آموزی‌ که‌ در امتحان‌ پایانی[1] داخلی‌ و امتحان‌ جهش‌تحصیلی‌ و تغییر رشته‌ غیبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌تا دوهفته‌ پس‌ از پایان‌ ایام‌ امتحانات‌.

16- بررسی و تصویب پیشنهاد شورای معلمان در مورد تعیین پایه تحصیلی  دانش آموزان دوره ابتدایی مشمول ماده 43 این آیین نامه.

17ـ برنامه‌ریزی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ شرایط استفاده‌ از ماده‌ 54 این‌ آیین‌ نامه‌ رادارامی‌باشند.

18- تصمیم‌گیری‌ درمورد دایربودن‌ مدرسه‌ در ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌ و اوقات‌ فراغت‌، برای‌ فعالیتهای‌ فوق‌ برنامه‌ آموزشی‌ و پرورشی‌، با مسئولیت‌ مستقیم‌ مدیر مدرسه‌.[2]

19- برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقای‌ هر چه‌ بیشتر دانش‌ معلمان‌ و کارکنان‌ مدرسه‌.

20- ترویج‌ وگسترش‌ فعالیتهای‌آموزشی‌ ،پرورشی‌ وتقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ ،قرآنی‌ و نمازومکارم‌ اخلاقی‌ و فراهم‌آوردن‌امکانات‌ و زمینه‌های‌ برگزاری‌ شایسته‌ مراسم‌ گوناگون‌ عبادی‌ - سیاسی‌.

21- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارتقاء مهارت های زندگی واجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان.

 22- برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ به‌ منظورتوسعه‌ تربیت‌ بدنی‌ ،بهبودوضع‌ امکانات‌ ورزشی،‌ حفظ وتوسعه‌ نمودهای‌ عینی‌ اخلاق‌ وآداب‌ اسلامی‌ ،ارتقای‌ سطح‌ بهداشت‌ ، بهبود وضعیت فضا وتجهیزات‌ کارگاهی‌، آزمایشگاهی‌ و نمازخانه ‌وحفظ محیط زیست‌.

23- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد نحوه‌ مشارکت‌ مؤسسات‌ و دستگاههای‌ آموزشی‌ خارج‌از مدرسه‌ درآموزشهای‌ علمی‌ وعملی‌ دانش‌ آموزان‌ براساس‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوط.

24- بررسی‌ واتخاذ تصمیم‌ درمورد عرضه‌ تولیدات‌ وارائه‌ خدمات‌ حاصل‌ از فعالیتهای‌آموزشی‌ (عملی‌ - کارگاهی‌)دانش‌ آموزان‌ به‌ متقاضیان‌ براساس‌         آیین‌ نامه‌ مربوط.

25- برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط و تعامل‌ بین‌ مدرسه‌ وجامعه‌ محلی‌ به‌ منظوربهره‌مندی‌ از امکانات‌ وظرفیت‌های‌ پیرامون‌ مدرسه‌ درارتقاء امورکمی‌ وکیفی‌ مدرسه.

26- تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ در نظام‌ آموزشی‌ خارجی‌ تحصیل‌کرده‌ ومتقاضی‌ ادامه ‌تحصیل‌ در مدرسه ‌ایرانی‌ خارج ‌از کشور است‌، با رعایت‌ مفاد آئین‌نامه ‌ارزشیابی‌مدارک‌تحصیلی‌خارجی‌[3].

27- تغییر رشته‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ رشته‌ تحصیلی‌ آنان‌ در کشور محل‌ انتقال‌ موجودنمی‌باشد،چنانچه‌ دانش‌ آموز باید در امتحان‌ برخی‌ از دروس‌ به‌ عنوان‌ تغییر رشته‌ شرکت‌ کندمی‌تواند ضمن‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ در رشته‌ مورد نظر ،دروس‌ مربوط را تاپایان‌ سال‌تحصیلی‌ امتحان‌ دهد.1

28- انتخاب‌ دانش‌ آموز جهت‌ تحصیل‌ در مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ با رعایت‌ اساسنامه ‌مدارس‌شبانه‌روزی.

29ـ بررسی‌ واتخاذ تصمیم‌ در مورد دانش‌ آموزانی‌ که‌ با مشکلات‌ اخلاقی‌ و رفتاری‌ خاص‌مواجهند با حفظ و رعایت‌ شأن‌ و کرامت‌ انسانی‌ آنان‌ و تصمیم‌‌گیری‌ درمورد دانش آموزان‌مشمول‌ ماده‌ 84 این‌آیین‌نامه‌. در چنین‌ مواردی‌ موضوع‌ با حضور مدیر، یکی‌ از معاونین‌ به‌انتخاب‌ مدیر،یک‌ نفر از مربیان‌ امور تربیتی‌به‌انتخاب‌ مربیان‌ و مشاور مدرسه‌ (در صورت‌وجود مشاور در مدرسه) بررسی‌ وتصمیم‌لازم‌ اتخاذ می‌شود.

ماده‌ 11- ریاست‌ شورای‌ مدرسه‌ با مدیراست‌ ودستورجلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ با نظر اعضای‌شورای‌ مذکورتوسط مدیرمدرسه‌ تعیین‌ می‌ شود.مسئولیت‌ اجرای‌ تصمیم‌‌های‌ شورای‌ مدرسه‌ نیز با مدیر خواهد بود. همه‌ کارکنان ‌مدرسه ‌موظفند برای‌ اجرای‌مطلوب‌مصوبات‌شوراهمکاری نمایند.

تبصره‌ - دبیرشورای‌ مدرسه‌ در اولین‌ جلسه‌ ازبین‌ اعضا تعیین‌ می‌شود. دبیر شورا موظف‌ است‌ خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌  اعضای‌ شورابرساند.

ماده‌ 12- در هر سال‌ تحصیلی‌ مدیر باید در اولین‌ فرصت‌ و حداکثر یکماه‌ پس‌ از بازگشایی‌مدارس‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ شورای‌ مدرسه‌ اقدام‌کند. شورای‌ مدرسه‌ حداقل‌هردوهفته‌ یکبارتشکیل‌جلسه‌خواهدداد.

ماده‌ 13- شورای‌ مدرسه‌ با حضور اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و مصوبات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌حاضرین‌ جلسه‌ قابل‌ اجرا می‌باشد. مصوبات‌ شورا نباید با آیین‌نامه‌ها و مقررات‌        عمومی‌ کشور وضوابط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد.

تبصره‌- در مدارسی‌ که‌ به‌ علت‌ کم‌بودن‌ تعداد دانش‌ آموز و عدم‌ حضور برخی‌ از افراد موضوع‌بندالف‌ماده‌10تعداداعضاءکمتراز 3 نفر باشد شورا تشکیل ‌نمی‌شود و وظایف‌ آن‌ به ‌مدیرواگذارمی‌گردد.

 

3ـ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌:

ماده14- به‌ منظور تقویت‌ همکاری‌ و مشارکت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ کمک‌ به‌ ارتقای‌ کیفیت‌فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و گسترش‌ ارتباط دوکانون‌ مقدس‌ خانه‌ و مدرسه‌، انجمن‌ اولیا ومربیان‌ تشکیل‌می‌شود.ترکیب‌ اعضا و وظایف‌ انجمن‌ اولیا و مربیان مدارس‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ - ترکیب‌ اعضا:

1- مدیر مدرسه‌.

2- یکی‌ از معاونین‌ به‌ انتخاب‌ مدیر.

3- نماینده‌ شورای‌ معلمان‌.

4-معاون‌پرورشی‌یایکی‌ازمربیان‌امورتربیتی‌ودرصورت‌نبودن‌مربی‌،یکی‌ازمعلمان‌ آگاه ‌به ‌مسائل‌تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مدیر.

5- منتخبین‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌.

تبصره‌1- تعداد اولیای‌ دانش‌آموزان‌ و نحوه‌ انتخاب‌ آنان‌ جهت‌ عضویت‌ در انجمن‌ و چگونگی‌ وزمان‌ تشکیل‌ جلسات‌ برابر آیین‌ نامه‌ انجمن‌ مرکزی‌ اولیا و مربیان‌ خواهد بود.     

تبصره2- درصورت‌ لزوم‌ مدیر مدرسه‌ می‌تواند از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ موردازافراد ذیربط و صاحب‌نظر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ انجمن‌ دعوت‌ کند.

ب‌ - شرح‌ وظایف‌:

1- تأمین‌ مشارکت‌ فکری‌، فرهنگی‌،عاطفی‌ و آموزشی‌ اولیا و تقویت‌ هماهنگی‌ و همسویی‌ تربیتی‌و آموزشی‌ خانه‌ و مدرسه.

2- برنامه‌ریزی‌ و تشکیل‌ جلسات‌ عمومی‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌.

3- برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ جهت‌ تشکیل‌ جلسات‌ آموزش‌ خانواده‌.

4- همکاری‌ و مشارکت‌ با شورای‌ معلمان‌ در برگزاری‌ کلاسهای‌ فوق‌ برنامه‌.

5- مشارکت‌ در اجرای‌ برنامه‌های‌ کارآموزی‌ هنرجویان‌ در هنرستانها .

6- همکاری‌ و مشارکت‌ با مدیر مدرسه‌ در اجرای‌ فعالیتهای‌ پرورشی‌،برگزاری‌ اردوهای‌ دانش‌آموزی‌ و بازدید از مراکز علمی‌،آموزشی‌ و فرهنگی‌.

7- همکاری‌ و مشارکت‌ درباره‌ چگونگی‌ قدردانی‌ از کارکنان‌،اولیا و دانش‌آموزان‌ و اعضای‌شوراهای‌ مدرسه‌ با رعایت‌ ضوابط و مقررات‌ مربوط.

8-جلب‌ همکاری‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ مشارکت‌ و کمک‌ به‌ ارتقاء کیفیت‌ فعالیتهای‌ مربوط وارائه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ به‌ مدیر مدرسه‌.

9- تلاش‌ و همکاری‌ برای‌ جلب‌ مشارکت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌،صاحبان‌ حرف‌، افراد خیر وموسسات‌ خیریه‌ در تأمین‌ امکانات‌ مورد نیاز و بهبود اداره‌ امور مدرسه‌.

10- نظارت‌ بر چگونگی‌ اخذ کمکهای‌ مردمی‌  با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط.

11ـ تشکیل‌ شورای‌مالی‌مدرسه‌ با عضویت‌ مدیر مدرسه‌ ،رئیس‌ انجمن‌ و نماینده‌ شورای‌ معلمان‌در اولین‌ جلسه‌ انجمن‌.

12- نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ وجوه‌ حاصل‌ از کمکهای‌ مردمی‌ ،خدمات‌ فوق برنامه، سرانه ‌دانش‌آموزان‌ و کمکهای‌شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ ازطریق‌شورای‌ مالی‌ و مطابقت‌ موارد هزینه‌ بابرنامه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ مدرسه‌.

13ـ بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ سرویس‌ رفت‌ و آمد دانش‌آموزان‌.

14- انتخاب‌ نماینده‌ برای‌ شرکت‌ در شورای‌ مدرسه‌.

15ـ انجام اموری‌که‌براساس‌بخشنامه‌های‌انجمن‌مرکزی‌ اولیا و مربیان‌ به‌ عهده‌ انجمن‌ مدرسه‌ محول‌می‌گردد.

تبصره‌1- درمدارس‌ بزرگسالان‌ و مدارس‌ کم‌جمعیتی‌ که‌ برابر آیین‌نامه‌ انجمن‌ مرکزی‌ اولیا ومربیان‌، امکان‌تشکیل‌ انجمن‌ نمی‌باشد،وظایف‌ انجمن‌ به‌ مدیر مدرسه‌ واگذار می‌شود. 

تبصره‌ 2-مدارس‌ضمیمه‌ ومدارسی‌ که‌ به‌ صورت‌ مجتمع‌ (ابتدایی‌ ،راهنمایی‌ تحصیلی‌ومتوسطه‌)توسط یک‌ مدیر اداره‌ می‌شوند می‌توانند درصورت‌ تمایل‌ مدیر، انجمن‌ اولیاء ومربیان‌رابه‌ صورت‌ مشترک‌ تشکیل‌ دهند.

 

4- شورای‌ معلمان‌:

ماده‌ 15- به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌، پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ و تأمین‌ مشارکت‌ معلمان‌ در حسن‌ جریان‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ واداری‌ مدرسه‌، شورایی‌ به‌نام‌ شورای ‌معلمان‌ با شرکت‌ همه‌ معلمان‌ ، مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌ تشکیل‌ می‌گردد. وظایف‌ شورای‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ نظارت‌ بر همسویی‌برنامه‌ها و روشهای‌کاری‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ ومفاد این‌ آیین‌نامه‌.

2ـ مشارکت‌ مؤثر و کارآمد در تهیه‌ برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ مدرسه‌ وهمکاری‌در اجرای‌ آن‌ پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌.

3- بودجه‌بندی‌ برنامه ‌درسی‌ با رعایت‌ مقررات ‌مربوط و ارائه ‌آن ‌به ‌شورای ‌مدرسه ‌جهت‌ تأیید.

4- بررسی‌ و تبادل‌ نظر پیرامون‌ چگونگی‌ افزایش‌ اثر بخشی‌ روشهای‌ تدریس‌.

5- چاره‌‌اندیشی‌ برای‌ تأمین‌ مشارکت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرایند آموزش‌ و پرورش‌.

6- تلاش ‌در ارتقای‌ کیفیت‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و بررسی‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ کاهش‌ آن‌ .

7- مشارکت‌ در تنظیم‌ برنامه‌های‌ پرورشی‌،تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ و اخلاقی‌ و آداب‌ اسلامی‌ در دانش‌آموزان‌ .

8- بررسی‌ و تبادل‌ نظر به‌ منظور هماهنگ‌ کردن‌ نحوه‌ تشویق‌ و تنبیه‌ دانش‌آموزان‌.

9- بحث‌ وتبادل‌نظرواتخاذ تدابیر مناسب‌ درموردمسائل‌ آموزشی‌،پرورشی‌ و انضباطی‌دانش‌آموزان‌ و بهبود اداره‌ مدرسه‌.

10- بحث‌ وتبادل‌نظردرباره‌محتوای‌کتابهای‌درسی‌وانعکاس‌ آن‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط از طریق‌مدیر مدرسه‌.

11- تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در مورد نحوه‌ استفاده‌ از وسایل‌ آموزشی‌ ، کمک‌ آموزشی‌وکارگاهی‌.

12- ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ درسی‌ وغیردرسی‌.

13- ایجاد هماهنگی‌ در ارتباط با نحوه‌ و میزان‌ تکالیف‌ درسی‌ دانش‌ آموزان ‌متناسب‌ با نیاز،استعدادهاوعلائق‌ آنان‌ .

14- همکاری‌،برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ در خصوص‌ چگونگی‌ تشکیل‌ کلاسهای‌ فوق‌برنامه‌ با مشارکت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ و رعایت‌ ضوابط مربوط.

15- بررسی‌ منابع‌ آموزشی‌ ،کمک‌آموزشی‌ و پرورشی‌ و انتخاب‌ و معرفی‌ کتب‌، نشریات‌،نوارهای‌ صوتی‌ و تصویری‌ جهت‌ استفاده‌  در مدرسه‌ با رعایت‌ سایر مقررات‌.

16- انتخاب‌ نماینده‌ یانمایندگان‌ شورای‌ معلمان‌ برای‌ شرکت‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌اولیاومربیان‌ دراولین‌جلسه‌ شورای‌ معلمان‌.

17- تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ 43 این‌ آیین‌نامه‌ وارائه‌ پیشنهاد به‌شورای‌مدرسه‌.

ماده‌ 16ـ ریاست‌ شورای‌ معلمان‌ به‌ عهده‌ مدیر و در غیاب‌ مدیر برعهده‌ نایب‌ رئیس‌ است‌ که‌توسط شورای‌ معلمان ‌تعیین‌ می‌شود. مدیر مدرسه‌ مسئول ‌تعیین ‌دستور جلسات‌ و اجرای ‌تصمیماتی‌است‌که‌اتخاذمی‌شود.

تبصره‌1- مدیر مدرسه‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از متخصصین‌ تعلیم‌ و تربیت‌، معلمان ‌بازنشسته‌، کارشناسان‌ و مسئولین‌ آموزش‌ و پرورش‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ شرکت‌ درشورای‌ معلمان‌ و تبادل‌ نظر در زمینه‌های‌ مربوط دعوت‌ کند.  

تبصره‌2- دبیر شورای‌ معلمان‌ در اولین‌ جلسه‌ توسط اعضای‌ شورا تعیین‌ می‌شود و موظف‌است‌خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شورا برساند.

تبصره‌3- شورای‌ معلمان‌ می‌ تواندبه‌ منظور انجام‌ بهتر وظایف‌ خودنسبت‌ به‌ تشکیل‌ گروههای‌درسی‌ و آموزشی‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ 17- مدیران‌ مدارس‌ موظفند اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌ را حتی‌الامکان‌ قبل‌ از بازگشایی‌مدارس‌ و حداکثر تا ده‌ روز پس‌ از آن‌ تشکیل‌دهند.جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بارتشکیل‌ می‌شود.

 

5- شورای‌  دانش‌‌آموزان‌:

ماده‌ 18- به‌ منظورمشارکت‌ دانش‌ آموزان‌ درامورمربوط به‌ مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌، انضباطی‌، ورزشی‌ و فوق‌ برنامه‌ و ایجاد ارتباط صحیح‌ و مستقیم‌ دوسویه‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ و اولیای‌مدرسه‌ وارج‌ نهادن‌ به‌ شخصیت‌ و کرامت‌ آنان‌ وتقویت‌ اعتمادبه‌ نفس‌ و خودباوری‌ و مسئولیت‌پذیری‌ ومشارکت‌ جویی‌ در آنان‌، شورای‌ دانش‌آموزان‌ درسطح‌ مدارس‌ تشکیل‌ می‌شود. ترکیب‌ اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ - ترکیب‌ اعضا:

اعضاء شورای‌ دانش‌آموزان‌ ،ازمیان‌ دانش‌ آموزان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ همان‌ مدرسه‌ خواهند بود، تعدادو نحوه‌ انتخاب‌ اعضابرابر دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تنظیم‌ وابلاغ‌ می‌گردد.

ب‌ - شرح‌ وظایف‌:

1- مراقبت‌ برهمسویی‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ با مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ .

2ـ بررسی‌ پیرامون‌ چگونگی‌ مشارکت‌ دانش‌آموزان‌ در بخشی‌ از فعالیت‌های‌  آموزشی‌ وپرورشی‌ و اجرائی‌ مدرسه‌ و ارائه‌ پیشنهاد به‌ مدیر مدرسه‌.

3ـ همکاری‌ در برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ مناسبتهای‌مذهبی‌، انقلابی‌ وملی‌ در مدارس‌.

4ـ اداره‌ نشریه‌ دیواری‌ و همکاری‌ دراداره‌ امور کتابخانه‌ مدارس‌.

5 - همکاری‌ در برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌،هنری‌،علمی‌ و ورزشی‌ دانش‌آموزان‌.

6ـ همکاری‌ در برگزاری‌ بازدیدهای‌ علمی‌ و اردوهای‌ تفریحی‌ و مذهبی‌.

7ـ همکاری‌ دربرگزاری‌ نماز جماعت‌ و اداره‌ نمازخانه‌ مدارس‌.

8 ـ همکاری‌ درتشکیل‌ و اداره‌ تعاونی‌ دانش‌آموزان‌ در مدارس‌.

9ـ همکاری‌ در امور انتظامی‌ و بهداشتی‌ مدرسه‌.

10- همکاری‌ در تنظیم‌ برنامه‌امتحانات‌ داخلی‌ مدرسه‌. 

11ـ انتخاب‌ نماینده‌ برای‌ شرکت‌ موردی‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ .

12ـ ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی مدرسه داشته اند.

ماده‌19- شورای‌ دانش‌آموزان‌ یک‌ شورای‌ درون‌ مدرسه‌ای‌ است‌وفاقدشعبه‌وتشکیلات‌ خارج‌از           مدرسه‌خواهدبود.شورای‌ دانش‌ آموزان‌ مجازبه ایجادرقابت‌های‌ ناسالم‌ سیاسی‌ وفعالیت‌جناحی‌ وحزبی‌درداخل‌ یاخارج‌ ازمدرسه‌ نمی‌باشد و نمی تواند در انتخابات‌له یا علیه ‌کاندیداها فعالیت‌ نماید.

ماده20- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ برابر شیوه‌نامه‌ ابلاغی‌درهرسال‌ اقدام‌نماید.جلسات‌ شورای‌ دانش‌ آموزان حداقل‌ هرماه‌ یکبار تشکیل‌ می‌شود.

تبصره‌1- برای‌ اثربخشی‌ بیشتر شورای‌ دانش‌ آموزان‌ ،یکی‌ از معاونان‌ یا مربیان‌ امور تربیتی‌ و در غیاب آنها یکی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر، ضمن هدایت جلسات شورای دانش آموزان، مشکلات آنان را پیگیری‌ می‌نماید.

تبصره‌2- شورای‌ دانش‌ آموزان‌ می‌تواندباموافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ نسبت‌به‌ تشکیل ‌انجمن‌های ‌دینی‌، فرهنگی‌ ، هنری‌ ، ورزشی‌ وعلمی‌ اقدام‌ کند. 

ماده‌21- شورای‌ دانش‌‌آموزان‌ درمدارس‌ نقش‌ مشورتی‌ و مشارکت‌ در اموراجرایی‌ دارد وتصمیم‌های‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ و پس‌ از تأیید مدیر بارعایت‌ مفاد این‌ آئین‌‌نامه‌ قابل اجراخواهدبود.مدیرمدرسه‌ همکاری‌ لازم‌ رابرای‌ رفع‌ مشکلات‌ شورای‌ دانش‌ آموزان‌ درحدامکانات‌وتوان‌ بعمل‌ خواهدآورد.

نکات‌ ضروری‌ درمورد انجمن‌ اولیاء ومربیان‌ وشوراهای‌ مدرسه‌ :

ماده‌ 22- تشکیل‌ هرگونه‌ انجمن‌ یا شورایی‌ در مدرسه‌ به‌ غیر از موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌، قبل‌از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاز نیست‌.

تبصره‌- انجمن‌ها و شوراهایی‌ که‌ براساس‌ مقررات‌ عمومی‌ کشور مانند مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و هیأت دولت‌ تشکیل‌ می‌شوند تابع‌ مقررات‌ خاص‌ خودخواهند بود.

ماده‌ 23 - مکاتبات‌ یاهرنوع‌ ارتباط اشخاص‌ حقیقی‌ یاحقوقی‌ باانجمن‌ اولیاء ومربیان‌ یاهریک‌     ازشوراهای‌ مدرسه‌ فقط ازطریق‌ مدیرمدرسه‌ انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ 24- شوراهای‌ مندرج‌ دراین‌ آیین‌ نامه‌ درسطح‌ مدرسه‌ فعالیت‌ می‌کنند وتشکیل‌ آنها در سطح‌ منطقه‌ یابالاتربدون‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ مجاز نخواهد بود.[4]      

ماده‌25- درمواردی‌ که تصمیم‌های‌ اتخاذشده درانجمن‌ اولیاومربیان یاهریک‌از شوراهای ‌مدرسه‌، بانظرمدیرمغایرباشد،مدیرموضوع‌رابه‌ اداره آموزش و پرورش مربوط منعکس کرده ‌ورأی‌ونظررییس‌ اداره‌ متبوع لازم‌ الاجرا می‌باشد.

ماده‌ 26- مدیرمدرسه موظف است‌ هرسه‌ ماه‌ یکبارگزارشی‌ ازنحوه‌ فعالیت‌ شوراها و انجمن اولیاءومربیان‌ شامل‌ تعداد جلسات‌ و اهم‌ تصمیم‌گیری‌‌های‌ شورای‌  مدرسه‌ رابه‌ اداره ‌آموزش‌وپرورش‌ محل‌ ارسال‌ نماید.

تبصره- ادارات‌آموزش‌ و پرورش‌، انجمن‌اولیاء ومربیان ‌وشوراهای‌ فعال مدارس را مورد تشویق ‌قرارخواهند داد.

فصل‌ سوم‌ - شرایط ثبت‌ نام‌ وادامه‌ تحصیل‌ دانش‌ آموزان‌

ماده27-ثبت‌ نام‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ ورودبه‌ هریک‌ ازدوره‌های‌ تحصیلی‌ درمدارس‌ داخل کشور با ‌اصل‌ شناسنامه‌ ودرمدارس خارج‌ ازکشوربااصل‌ شناسنامه‌ یا گذرنامه صورت می‌گیرد. [5]

ماده‌ 28- هنگام‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموز در پایه‌ اول‌ دبستان‌ و انتقال‌ دانش‌ آموز پایه ‌مذکور از یک‌ مدرسه‌ به‌ مدرسه‌ دیگر،مدیر مدرسه‌ باید پس‌ از رؤیت‌  شناسنامه‌، صحت‌ شرط سنی‌ دانش‌آموز رابا قید تاریخ‌ مطابقت‌ درظهر تصویر (فتوکپی‌) شناسنامه‌، گواهی‌ و امضا نماید.گواهی‌ مذکور باید درپرونده‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز ضبط و نگهداری‌ شود.

ماده‌29ـ مدیران‌ مدارس‌ باید هنگام‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموز در پایه‌ اول‌ ابتدایی‌، کارت‌ بهداشتی‌       تنظیم‌ شده‌ ازسوی‌ مراکز بهداشتی‌ رامطالبه‌ و در پرونده‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز ضبط و نگهداری‌ نمایند.

تبصره‌- در شهرستانها و مناطقی‌که‌ طرح‌ سنجش‌ سلامت‌ جسمانی‌ وآمادگی‌ تحصیلی، بینایی‌ وشنوایی‌نوآموزان‌ برای ورودبه‌ دبستان‌ اجرامی‌شود، ارائه‌ گواهی‌ سلامتی و بلامانع‌ بودن‌ ثبت‌نام‌دانش‌آموزان‌ درمدرسه‌ عادی‌ که‌ توسط پایگاه‌های‌ سنجش‌ صادرمی‌شود،ضروری‌است‌.

ماده‌ 30- برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌، مصاحبه‌ و تعیین‌ شرط معدل‌ برای‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان‌ ودریافت‌ هرگونه‌ وجه‌اجباری‌ (به‌ جز وجوه‌ مربوط به‌ بیمه‌ حوادث‌ و کتابهای‌ درسی‌) در زمان‌ثبت‌نام‌ مجازنیست‌ و نباید دانش‌آموزی‌ به‌ دلایل‌ مذکور از ثبت‌نام‌ محروم‌ شود.[6]

تبصره‌- مدارسی‌ که‌ دارای‌ قانون‌ و ضوابط خاص‌ می‌باشند ازحیث‌ ثبت‌نام‌ تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌مربوط به‌ خود خواهند بود.

ماده‌31- ثبت‌نام‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ محل سکونت آنان به مدرسه نزدیک تر است، در اولویت‌ خواهدبودوثبت‌نام‌ازدانش‌آموزانی‌که‌والدین‌آنان‌هردو شاغل‌هستند در مدرسه‌ نزدیک‌ به‌ محل‌ کار پدر یا مادر بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 32- در مدرسه‌ برای‌ هر دانش‌آموز پرونده‌ تحصیلی‌ تشکیل‌می‌شود. پرونده‌ تحصیلی‌ در ردوره‌ نشان‌ دهنده‌ وضعیت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز در آن‌ دوره‌ خواهدبود و باید علاوه‌ بر   مدارک‌مندرج‌ در شیوه‌نامه‌ ثبت‌ نام‌، شامل‌ کارنامه‌های‌ سنوات‌ قبل‌ همان‌ دوره‌تحصیلی‌ نیز باشد. برای‌دانش‌ آموزان‌ دوره‌راهنمایی‌ تحصیلی‌ وجود کارنامه‌تحصیلی‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ و برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌متوسطه‌، وجود گواهینامه‌ دایم‌ یا موقت‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ در پرونده‌تحصیلی‌ ضرورت‌دارد.

تبصره‌ - افرادی‌ که‌ با استفاده‌ از ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ یا برابر مقررات‌ با شرکت‌ درامتحان‌ ورودی‌ موفق‌ به‌ ادامه‌ تحصیل‌ می‌شوند،نیاز به‌ کارنامه‌ تحصیلی‌ سنوات‌ قبل‌ ندارند.

ماده‌ 33- مدیر مدرسه‌ می‌تواند در موارد استثنایی‌ با اخذ تعهد کتبی‌ از ولی‌ دانش‌‌آموزی‌ که‌ فاقدشناسنامه‌ و مدارک‌ تحصیلی‌ است‌ از وی‌ بصورت‌ مشروط حداکثر برای‌ مدت‌ یک‌ ماه‌     ثبت‌ نام‌نماید. ادامه‌ تحصیل‌ این‌ قبیل‌ دانش‌ آموزان‌ در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ مدارک‌ هویتی‌ و تحصیلی‌ منوط به‌موافقت‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ خواهد بود و در هرصورت‌ دانش‌‌آموز موظف‌است‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ قطعی‌ ودرج‌ مشخصات‌ وی‌ در دفتر آمار تاقبل‌ از اولین‌ نوبت‌ امتحانی‌ مدارک‌هویتی‌ وتحصیلی‌ خود را به‌ مدرسه‌تسلیم‌ کند.

تبصره‌ - ثبت‌ نام‌ و ادامه‌تحصیل‌ دانش‌ آموزی‌ که‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ وی‌ جهت‌ ارزشیابی‌ناقص‌ می‌باشد، باتأیید کمیسیون‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ و اخذ معرفی‌نامه‌ از اداره‌ کل‌آموزش‌ وپرورش‌ مدارس‌ خارج‌ ازکشورتا قبل‌ از شروع‌ امتحانات‌ پایانی‌ بلامانع‌ است‌ .چنانچه‌ تاپایان‌ امتحانات‌ خرداد ماه‌ پایه‌ تحصیلی‌ قطعی‌ دانش‌ آموز   توسط اداره‌ کل‌ آموزش‌ وپرورش‌ مدارس‌خارج‌ از کشور بارعایت‌ سایر مقررات‌ مشخص‌ نشود، امتحانات‌ خرداد و شهریور وی‌ به‌ عنوان‌امتحان‌ تعیین‌ پایه‌ محسوب‌ خواهد شدو چنانچه‌ دانش‌ آموز در امتحانات‌ شهریور ماه‌ قبول‌ نشودمی‌تواند جهت‌ تعیین‌ پایه‌ در امتحان‌ دروس‌ پایه‌ پایین‌تر به‌ صورت‌ یک‌ نوبتی‌ شرکت‌ کند.

ماده‌ 34- پذیرفتن‌ دانش‌ آموز بصورت‌ مستمع‌ آزاد ممنوع‌ است‌.

تبصره‌ - دانش‌ آموزی‌  که‌ به‌  ضرورت‌ در محلی‌  غیر از محل‌  ثبت‌ نام‌ خود  بسر می‌برد می‌تواند باارائه‌ کارت‌ شناسایی‌ مدرسه‌ یا گواهی‌ تحصیلی‌ و با اخذ معرفی‌نامه‌ از اداره‌ آموزش‌         وپرورش‌(مقصد) ، ازکلاسهای‌ درس‌ یکی‌ از مدارس‌ در محل‌ جدید بصورت‌ موقت‌ استفاده‌ کند.

ماده‌ 35- دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ نهضت‌ سوادآموزی‌ بارعایت‌ شرایط سنی‌ می‌توانند به‌ شرح‌ذیل‌ ادامه‌ تحصیل‌ دهند :

الف‌- بامدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ مقدماتی‌ در پایه‌ دوم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ دهند و یا در امتحان‌پایه‌ دوم‌ ابتدایی‌ (به‌ عنوان‌ ورود به‌ پایه‌ سوم‌) شرکت‌ کرده‌ و در صورت احراز شرایط قبولی‌ در پایه‌سوم‌ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ کنند.

ب‌- با مدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ تکمیلی‌ در پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ نمایند.

ج‌- بامدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ پایانی‌ درپایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ نمایند.

 ماده‌ 36- شرایط سنی‌ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ روزانه‌ بشرح‌ زیر خواهد بود:[7]

الف‌ - دوره‌ ابتدایی:

1- حد اقل‌ سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌ اول‌ دبستان‌ 6 سال‌ تمام‌ و حد اکثر آن‌ در مناطق‌ شهری‌ 9 سال‌تمام‌ و در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌ 11 سال‌ تمام‌ خواهد بود.

2- حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در دوره‌ ابتدایی‌ در مناطق‌ شهری‌ 14سال‌ تمام‌  و در مناطق‌ روستایی وعشایری‌ 16 سال‌ تمام‌ خواهد بود.

ب‌ - دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی:

حد اکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ در مناطق‌ شهری‌ به ترتیب‌15، 16 و 17 سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌  به‌ ترتیب‌ 17 ، 18 و19 سال‌ تمام‌ است‌.[8]

 ج‌ - دوره‌ متوسطه‌:

حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌های‌ اول‌،دوم‌ و سوم‌ متوسطه‌ و دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ در مناطق‌ شهری‌ ،روستایی‌ و عشایری‌ به‌ ترتیب‌ 18، 19، 20 و 21 سال‌ تمام‌ است‌.

تبصره‌1 - در هر دوره‌ تحصیلی‌ دوسال‌ به‌ حداکثر سقف‌ سنی‌ دانش‌ آموزان‌ معلول‌ جسمی‌ که‌ درمراکز آموزشی‌ خاص‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارند اضافه‌ می‌شود.

تبصره‌2- ملاک‌ محاسبه‌ سن‌ دانش‌ آموز جهت‌ ثبت‌ نام‌،اول‌ مهرماه‌ خواهد بود.

تبصره‌3- ملاک‌ تعیین‌ شهر و روستا برای‌ رعایت‌ حداکثر سن‌ مجاز ثبت‌ نام‌، تقسیمات‌ کشوری ‌خواهد بود. چنانچه‌ برخی‌ روستاها درطول‌ سال‌ تحصیلی‌ به‌ محدوده‌ شهری‌ منضم‌شوند ادامه‌تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ آن‌ مناطق‌ ،تاپایان‌ آن‌ دوره‌ تحصیلی‌ مطابق شرایط سنی‌ روستا خواهدبود.[9]

تبصره‌4- ثبت‌ نام‌ مجدد دانش‌ آموزان‌ غیرمشمول‌ نظام‌ وظیفه‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ کردهاند، با رعایت‌ شرایط سنی‌ در پایه‌ تحصیلی‌ مربوط بلامانع‌ است‌.

ماده‌37 - ثبت‌ نام‌ مجدددانش‌ آموز درهمان‌ پایه‌ای‌ که‌ قبول‌ شده‌است‌ با رعایت‌ سایر شرایط صرفاً در مدارس‌ غیرانتفاعی‌ یا بصورت‌ متفرقه‌ مجازاست.[10]

ماده‌38ـ ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان‌ پسری‌ که‌ به‌ سن‌ مشمولیت‌ مقرر در قانون‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌می‌رسند، تابع‌ مقررات‌ و شیوه‌نامه‌هایی‌ است‌ که‌ با هماهنگی‌ نظام‌ وظیفه‌ از طریق‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ ابلاغ‌می‌شود.

ماده39- غیبت‌ غیرموجه‌ سه‌ ماه‌ متوالی‌ وبیشتر دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ از نظر مقررات‌ نظام وظیفه‌ ترک‌ تحصیل‌ تلقی‌ می‌شود.

تبصره‌ - وقفه‌ تحصیلی‌ وغیبت‌ موجه‌ ترک‌ تحصیل‌ محسوب‌ نمی‌شود.

ماده‌40- حداکثر تعداد سالهای‌ مردودی‌ مجاز در هرپایه‌ تحصیلی‌ در دوره‌های‌ ابتدایی‌ وراهنمایی تحصیلی‌ دو سال‌ خواهدبود و دانش‌آموزبارعایت‌ شرایط سنی‌ می‌تواند برای‌ سومین‌سال‌در همان‌ پایه‌ ثبت‌نام‌ کند.[11]

تبصره‌- دانش‌ آموزان‌ معلول‌ جسمی‌ که‌ درمراکز آموزشی‌ خاص‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارند مجازخواهندبود به‌ مدت‌ یکسال‌ بیشتراز دانش‌ آموزان‌ عادی‌ تکرار پایه‌ کنند.

ماده‌ 41- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ دلایل‌ موجه‌ قبل‌ از شروع‌ سال‌ یا نیمسال‌ تحصیلی‌ موفق‌ به‌ ثبت‌           نام‌نشده‌است‌ می‌تواند صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌        محل‌، ثبت‌ نام‌کرده‌ و ادامه‌تحصیل‌دهد. در اینگونه‌ موارد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر آمار به‌ شماره‌نامه‌ و رأی‌کمیسیون‌ خاص‌ استناد می‌شود.

تبصره‌ - دانش‌ آموزی‌ که‌ پس‌ از ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ از طریق‌ اداره‌ کل‌ آموزش    پرورش‌ مدارس‌ خارج‌ ازکشورجهت‌ ثبت‌ نام‌ معرفی‌ می‌شود نیاز به‌ اخذ موافقت‌ ازکمیسیون‌خاص‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ ندارد و ثبت‌ نام‌ وی‌ در هر زمان‌ از سال‌ تحصیلی بلامانع‌ خواهدبود.

ماده‌42- ثبت‌نام از دانش‌آموزان اتباع‌ خارجی ‌مقیم ایران براساس‌ مدارک‌ هویتی و اقامتی‌ معتبرصورت‌ می‌پذیرد. افراد خارجی‌ مقیم‌ ایران‌ ،رانده‌ شدگان‌ وپناهندگان‌ از کشورهای‌ خارجی‌ بایددارای‌ اجازه‌ اقامت‌ مورد تأیید وزارت‌ کشور باشند .

ماده‌43- پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ به‌ عللی‌ مانند عدم‌ دسترسی‌ به‌ مدرسه‌، بیماری ‌و یا اقامت‌ درخارج‌ از کشورنتوانسته‌ به‌ موقع‌ وارد مدرسه‌ شود یا مدارک‌ تحصیلی‌ وی‌ در اثر حوادثی‌ از قبیل‌سیل‌، زلزله‌ وآتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ ویاوقفه‌ای‌ در ادامه‌ تحصیل‌ او ایجاد شده‌ است‌ وهمچنین‌ پایه‌تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ مدارک‌  قابل‌ قبولی‌ جهت‌ ارزشیابی‌ ندارد، در        دوره‌ ابتدایی‌ با رعایت‌حداقل‌ سن‌ متعارف‌ ثبت‌ نام‌ و بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌  شورای‌ معلمان‌ توسط شورای‌مدرسه‌ تعیین‌ می‌شود و در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر آمار به‌ رأی‌ شورای‌ مدرسه‌ استناد می‌شود. دردوره‌های‌ راهنمایی‌ و متوسطه‌ متقاضی‌ ادامه‌ تحصیل‌ با توجه‌ به‌ حداقل‌ سن‌ متعارف‌ و توانایی‌ خودمی‌تواند با معرفی‌ اداره‌  آموزش‌ وپرورش‌ محل‌ در امتحان‌ ورودی‌ پایه‌ مورد نظر شرکت‌ نموده‌ ودرصورت‌ احرازشرایط قبولی‌ در پایه‌ بالاتر ادامه‌ تحصیل‌ دهد. (سن‌ متعارف‌ در دوره‌ ابتدایی‌ برای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا پنجم‌ به‌                          ترتیب‌  6و7 و 8 و9 و10 سال‌ تمام‌ وبرای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ راهنمایی‌ 11و12و13سال‌ تمام‌ وبرای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ متوسطه‌ 14 و15و16 سال‌ تمام‌ می‌باشد.)[12]

ماده‌ 44- انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ در جریان‌ سال‌ تحصیلی‌ از یک‌ مدرسه‌ به‌ مدرسه‌ دیگر درهمان‌منطقه‌ درصورت‌ موافقت‌ مدیر مدرسه‌ مقصد بارعایت‌ سایرمقررات‌ و از یک‌  منطقه‌ و ناحیه‌ به‌ سایرمناطق‌ و نواحی‌ آموزش‌ و پرورش‌درصورت‌ موافقت‌ اداره‌آموزش‌ و پرورش‌  مقصد تا یک‌  ماه‌ قبل‌از شروع‌ امتحانات‌ پایانی‌ بلامانع‌ خواهدبود.

تبصره‌ 1- منظور از امتحانات‌ پایانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، در نظام‌ سالی‌ امتحانات‌ آخر سال‌ و در نظام‌نیمسالی‌- واحدی‌ امتحانات‌ پایان‌ نیمسال‌ است‌.       

تبصره‌ 2- پرونده‌ تحصیلی‌ و نمره‌های‌ امتحانی‌ این‌ گونه‌ دانش‌ آموزان‌ باید حداکثر تا یک‌ ماه‌     پس‌از انتقال‌ دانش‌آموز به‌ مدرسه‌ جدیدارسال‌ شود.

تبصره‌ 3- انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ وداوطلبان‌ آزادسال‌ آخر متوسطه‌ پس‌ از امتحانات‌ نهایی‌ خردادماه‌از یک‌ منطقه‌ به‌ منطقه‌ دیگر مشروط برداشتن‌ عذرموجه‌باموافقت‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌وپرورش‌ مبدأ بلامانع‌ می‌باشد.

ماده45- انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ مدارس‌بزرگسالان‌به مدارس‌روزانه منوط به گذراندن‌ کلیه دروس یک‌ پایه‌ تحصیلی‌ و داشتن‌ شرایط سنی‌ وسایر ضوابط ثبت‌ نام‌ مدارس‌ روزانه‌ است‌. انتقال‌دانش‌ آموزان‌مدارس‌روزانه‌ به‌ مدارس‌ بزرگسالان‌ تا یکماه‌ قبل‌ از برگزاری‌ امتحانات‌ پایانی‌ مدارس‌ بزرگسالان‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ - دانش‌آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌ که‌ به‌ علت‌ ازدست‌ دادن‌ شرایط  تحصیل‌ مدرسه‌ روزانه‌به‌مدارس‌ بزرگسالان‌منتقل‌ می‌شوند،اجازه‌ بازگشت‌ به‌ مدارس‌ روزانه‌ را نخواهند داشت‌.[13]

ماده‌ 46- شرایط سنی‌ ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ بزرگسالان‌ (شبانه‌) ومتفرقه‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:        

1 - حداقل‌ سن‌ تحصیل‌ درمدارس‌ بزرگسالان‌ در دوره‌های‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ و متوسطه به‌ترتیب‌ 14و16 سال‌  تمام‌ خواهدبود.

تبصره‌ 1- در شرایط خاص‌ بامجوز کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ محل‌به‌ صورت ‌موردی ‌می‌توان‌ از دانش‌‌آموزی‌ که‌ حداقل‌ شرط سنی‌ را ندارد، در مدرسه‌ بزرگسالان‌ ثبت‌ نام‌ نمود.

تبصره‌ 2- دانش‌ آموزی‌ که‌ شرایط تحصیل‌ در مدرسه‌ روزانه‌را از دست‌ می‌دهد و دانش‌آموزمردود متوسطه‌ باهرسنی‌ می‌تواند درمدرسه‌ بزرگسالان‌ ثبت‌ نام‌ کند.

2 - برگزاری‌ امتحان‌ متفرقه‌ در دوره‌ ابتدایی‌ به‌ استثناء پایه‌ پنجم‌ در داخل‌ کشور مجاز نیست‌.حداقل‌ سن‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ 10 سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شرکت‌در امتحانات‌ مذکور نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارک‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود. درسایر پایه‌ها شرط سنی‌وجود ندارد ولی‌ ارائه‌ کارنامه‌ قبولی‌ پایه‌ قبل‌ ضروری‌ است‌ .

3 - حداقل‌ سن‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ (جامع‌) 18 سال‌ تمام‌ دراول‌مهرماه‌ است‌ و دارندگان‌ کارنامه‌ قبولی‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ می‌توانند بدون‌ ارائه‌ مدرک‌ قبولی‌پایه‌های‌ اول‌ و دوم‌ راهنمایی‌ درامتحان‌ نهایی‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ به‌ صورت‌ داوطلب‌ آزادشرکت‌ کنند.

تبصره‌ 1- ثبت‌ نام‌ وشرکت‌ داوطلبان‌ پسرمشمول‌ نظام‌ وظیفه‌ درامتحانات‌ متفرقه‌ بلامانع‌ است‌لیکن‌   برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادرنخواهدشد.  

تبصره‌ 2- شرکت‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ ازنظر مقررات‌ نظام‌ وظیفه‌ ترک‌ تحصیل‌ تلقی‌ می‌شود.

ماده‌ 47 - مدیرمدرسه‌ موظف‌است‌ حداکثر تا یک‌ ماه‌ پس‌ از شروع‌ سال ‌تحصیلی‌، پرونده‌تحصیلی‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ را بررسی‌نماید و چنانچه‌ از دانش‌آموزی‌ برخلاف‌ مقررات‌ثبت‌نام‌ شده‌ باشد،نسبت‌ به‌ هدایت‌ او به‌ پایه‌ استحقاقی‌ اقدام‌کند.

تبصره‌ - اگر بعد از گذشت‌ یک‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ تحصیلی‌ مشخص‌ شود دانش‌آموزی‌ در همان‌سال‌ یا سالهای‌ تحصیلی‌ قبل‌ برخلاف‌ مقررات‌ ثبت‌ نام‌ شده‌است‌، مدیرمدرسه‌ باید         موضوع‌ را به‌اداره‌ آموزش‌و پرورش‌ گزارش‌نماید. در این‌گونه‌ موارد اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ موظف‌ است‌ دراسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ سرنوشت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز و پیگیری‌ موضوع‌ از طریق‌ مراجع‌ ذیربط اقدام‌ کند.

تسهیلات‌ ویژه‌ برای‌ دانش‌ آموزان‌ خاص‌[14] :

ماده‌48- دانش آموزانی که‌ به‌ دلایل‌ موجه‌ ازقبیل‌ شرکت‌ درالمپیادهاودوره‌های‌ آموزشی‌مربوط،مسابقات ورزشی‌ونظایرآن‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره آموزش‌          وپرورش‌ موفق‌ به‌شرکت‌ درامتحانات‌ نهایی‌ سوم راهنمایی‌تحصیلی و متوسطه نمی‌شوند می‌توانند درنوبت امتحانی ‌بعدی ‌شرکت‌کنند.قبولی‌آنان ‌به ‌عنوان ‌قبولی ‌در امتحانات ‌نوبت‌ قبل‌ محسوب‌ خواهد شد.

ماده‌ 49- کلیه‌ کسانی‌ که‌ یکی‌ از بستگان‌ درجه‌ اول‌ آنها در طول‌ سال‌ تحصیلی‌ شهید، اسیر یا مفقودمی‌گرددو همچنین‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ یکی‌ از بستگان‌ درجه‌ اول‌ آنها در فاصله‌ یک‌ ماه‌ قبل‌ از آغازامتحانات‌ خرداد یا شهریور ماه‌ فوت‌ می‌شود در آن‌ نوبت‌ امتحانی‌ مردود نخواهند شد. این‌ قبیل‌افراد می‌توانند علاوه ‌بر نوبت‌های ‌امتحانی‌مذکور دریک‌ نوبت‌ امتحانی‌ دیگر همراه‌ با غایبین‌ مجاز شرکت‌ کنند.

تبصره‌ - مفاد این‌ ماده‌ شامل‌ دروس‌ نهایی‌ دوره‌ متوسطه‌ نمی‌شود.

ماده‌50- دانش‌آموزانی‌ که‌ امتحانات‌ آنان‌ به‌ علل‌ مختلف‌ از قبیل‌ حوادث‌ غیرمترقبه‌ ، بلایای‌طبیعی‌برگزار نشده‌ و یا اوراق‌ امتحانی آنان مفقود یا معدوم گردیده است امتحانات ‌داخلی‌می‌توانندباتأییدکمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌وپرورش‌ در اولین‌ فرصت‌ وحداکثر تا یکماه‌ پس‌ از پایان‌ ایام‌ امتحانات‌ در امتحان‌مجدد شرکت‌ نمایند.         

تبصره‌ - درموردامتحانات‌نهایی‌صدور مجوزوتعیین‌ نوبت‌ امتحانی‌ بر عهده‌ کمیسیون ‌معین‌ شورای ‌عالی‌آموزش‌ وپرورش‌ خواهد بود .

ماده‌51- مدرسه‌ می‌ تواند با موافقت‌ کمیسیون‌ خاص‌  اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ محل‌ علاوه‌ برموارد مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ تسهیلات‌ زیر را نیز برای‌ دانش‌ آموز قائل‌ شود:

1- ثبت‌ نام‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ از قبیل‌ کبرسن‌ ، مردودی‌ یا مشروطی‌ بیش‌ از دفعات‌مجاز و نظایر آن‌ شرایط تحصیل‌ در مدرسه‌  روزانه‌ را از دست‌ داده‌است‌.

2- ثبت‌نام ‌بدون‌ حضور در کلاس ‌از دانش‌آموزی‌ که ‌به ‌علت‌ بیماری ‌خاص‌ قادر به‌ حضور درکلاس‌نمی‌باشد.

3- برگزاری‌ امتحان‌ به‌ صورت‌ چند گزینه‌ای‌ ، املاء صحیح‌ غلط، دادن‌ وقت‌ اضافی، جایگزین‌ کردن‌نمره‌ بخش‌ کتبی‌ به‌ جای‌ شفاهی‌ یابالعکس‌ در امتحانات‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شرایط خاص‌ جسمانی‌افراد (اختلالات‌ حرکتی‌ ، ناسازگار بدنی‌ ، عدم‌ تعادل‌ بدنی‌).

4- برگزاری‌ امتحان‌ غیرنهایی‌ در خارج‌ از مدرسه‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ قادر به‌ حضور در جلسه‌امتحانی‌ مدرسه‌ نیست‌ .

5- اخذ امتحان‌ پیش‌ از موعد در دروسی‌ که‌ امتحان‌ آنها به‌ صورت‌ نهایی‌ نیست‌ حداکثر یکماه‌ قبل‌ ازشروع‌امتحانات‌پایانی‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌         به‌ ضرورت‌ به‌ اتقاق‌ والدین‌ خود به‌ خارج‌ از کشورعزیمت‌ خواهد          کرد.

6- اخذ امتحان‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ در امتحانات‌ هماهنگ‌ غیبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌ .

ماده‌ 52- حداقل‌ سن‌ ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور که‌ سن‌ ورود به‌ دبستان‌ در آن‌کشورها 5/5 سال‌ یا کمتر است‌ 5/5 سال‌ خواهد بود .           دانش‌ آموزانی‌ که‌ در 5/5 سالگی‌واردمدارس‌ایرانی‌ خارج‌ از کشور می‌ شوند در صورتی‌ می‌توانند در مدارس‌ داخل‌ کشور ادامه‌ تحصیل‌ دهند که‌پایه‌ اول‌ دبستان‌ را در مدارس‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور گذرانده‌ باشند. انتقال‌ این‌ قبیل‌ دانش‌ آموزان‌  به‌پایه‌ اول‌ مدارس‌ داخل‌ کشور درصورتی‌ مجاز است‌ که‌ اولیای‌ آنان‌ کارمند دولت، نهادها وارگانهای ‌انقلاب‌ اسلامی‌ در دوایر و نمایندگیهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در دیگر کشورها بوده‌ ومأموریت‌آنان‌ قبل‌ از پایان‌ سال‌ تحصیلی‌ خاتمه‌ یافته‌ باشد.

ماده‌ 53- دانش‌ آموزان‌ ازدواج‌ کرده‌ می‌توانند به‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر ادامه‌ تحصیل‌ دهند:

1- طبق‌ مقررات‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ شرکت‌ نمایند.

2- طبق‌ مقررات‌ در مدارس‌ بزرگسالان‌ تحصیل‌ نمایند.

3- درصورت‌ داشتن‌ شرایط سنی‌ در مدارس‌ روزانه‌ ثبت‌نام‌ نمایند و بدون‌ حضور در کلاس‌،مانندسایرین‌ در امتحانات‌ شرکت‌ نمایند.

4- با رعایت‌ سادگی‌ کامل‌ و خودداری‌ از ابراز مسائل‌ ازدواج‌ با                  دیگر دانش‌آموزان‌، مانند سایرین‌ درمدارس‌ روزانه‌ به‌ تحصیل‌ ادامه‌          دهند.

ماده‌ 54 - دانش‌آموز دوره‌ ابتدایی‌ وراهنمایی‌ تحصیلی‌  که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ از قبیل‌ عدم‌دسترسی‌ به‌ مدرسه‌،تکرارپایه‌ و وقفه‌تحصیلی‌ در شرایط سنی‌ بالاتر از سن‌ متعارف‌ پایه‌ تحصیلی‌خود قرار دارد، می‌تواند در صورت‌ قبولی‌ در امتحانات‌ خردادماه‌ با حداقل‌ معدل‌ کل‌ 14، درشهریورماه‌ همان‌ سال‌تحصیلی‌ در امتحانات‌ پایه‌ بالاتر  در مدرسه‌ قبلی‌ یا مدرسه‌ جدیدی‌ که‌ برای‌ادامه‌ تحصیل‌ ثبت‌ نام‌کرده‌ است‌ به‌ صورت‌ یک‌نوبتی‌ شرکت‌ کند ودر صورت‌ احراز شرایط قبولی‌به‌ پایه‌ بعدی‌ ارتقاء یابد.[15]

تبصره‌1- داوطلبان‌ آزادامتحانات‌ متفرقه پایه‌ پنجم‌ ابتدایی ودانش آموزان‌ شبانه‌ (بزرگسالان‌)دوره‌       راهنمایی‌ تحصیلی‌ مجاز به‌ استفاده‌ ازمفاداین‌ ماده‌ نخواهند بود.

تبصره‌ 2- شرایط قبولی‌ در امتحانات‌ شهریورماه‌ همانند شرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ امتحانات‌دوره‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ خواهد بود.غایبین‌ موجه‌ شهریور ماه‌ می‌توانند در امتحانات‌داخلی‌ باتأیید شورای‌ مدرسه‌ و در امتحانات‌ هماهنگ‌ باتأیید کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌وپرورش‌ در امتحانات‌ غایبین‌ مجاز شرکت‌ نمایند.

ماده‌55- ایثارگران‌ مجازند یکسال‌ بیش‌ از سایر دانش‌ آموزان‌ درمدارس‌ بزرگسالان‌[16] تحصیل‌کنند وهمچنین‌ درهر نیمسال‌ یادوره‌ تابستانی‌ یک‌ عنوان‌ درسی‌ بیش‌ از سقف‌ واحدهای‌ مجاز انتخاب‌ نمایند.[17]

فصل‌چهارم‌ - شرایط بهداشتی‌ وایمنی‌ مدارس‌

ماده‌ 56- سعی‌ شود براساس‌ ضوابط ومعیارهای‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ در هر مدرسه‌نمازخانه‌، کتابخانه‌، آزمایشگاه‌، کارگاه‌، سالن‌ ورزشی‌، سالن‌ اجتماعات‌، مکان‌ و وسایل‌ لازم‌ برای‌کمکهای‌ اولیه‌ و مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ - درمانی‌ واطفای‌ حریق‌،پیش‌ بینی‌ وازامکانات‌ موجوددرمدرسه‌ وامکانات‌ مشابه‌ خارج‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

ماده‌ 57 - مدیران‌ مدارس‌ موظفند برای‌ کمک‌ به‌ ارتقاء سطح‌ بهداشت‌ و سلامت‌ محیط مدرسه‌ براموری‌ از قبیل‌ تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌سالم‌ ،نظافت‌ سرویس‌های‌ بهداشتی‌،توجه‌ به‌        پاکیزگی‌لباس‌،بدن‌،موی‌ سر دانش‌آموزان‌، تهویه‌ و تأمین‌ رنگ‌ وروشنایی‌ مناسب‌ برای‌ فضای‌ مدرسه‌ وتهیه‌وتوزیع‌ موادخوراکی‌ درتعاونی‌ مدرسه‌ واستفاده‌ از لباس‌ کاردرکارگاهها مراقبت‌ کامل‌ معمول ‌دارند.

 ماده58- مدیران‌ مدارس‌ باید ابتدای‌ سال‌ تحصیلی‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌ (حوادث‌) نمودن‌ دانش‌ آموزان ‌اقدام‌کنند و در خصوص‌ چگونگی‌ استفاده‌ از مزایای‌ آن‌، دانش‌‌آموزان‌ و خانواده‌ آنان‌ را راهنمایی‌نمایند. 

ماده‌59- در مدرسه‌ باید حداقل‌ یک‌ بار در سال‌ ازدانش‌ آموزان‌ معاینه‌ بهداشتی‌ - درمانی‌ بعمل‌آید.     مدیران‌ مدارس‌ باید با کمک‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ نهایت‌ همکاری‌ را با مسئولان‌ و سازمانهای‌ بهداشتی‌ برای‌ تأمین‌ بهداشت‌ و سلامت‌ دانش‌آموزان‌ داشته‌ باشند.     

تبصره- در مناطقی که‌ مربی‌ بهداشت ‌یا مرکز بهداشتی درمانی‌ برای‌اجرای‌ برنامه‌های‌ بهداشتی‌وجود نداشته‌ باشد وانجمن‌ اولیا و مربیان‌  نیز قادر به‌ تأمین‌ آن‌ نباشد، مدیر مدرسه‌ باید در اسرع ‌وقت‌ با تهیه‌ گزارش‌ لازم‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ برساند تا اقدامات‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ مربوط به‌ مراقبتهای‌ بهداشتی‌ وخدمات‌ ایمنی‌ صورت‌ گیرد.

ماده 60- در مواردی‌ که‌ در اثر شیوع‌ بیماری‌ واگیردار یا به‌ هر دلیل‌ دیگر در ارتباط با شرایط بهداشتی‌ و ایمنی‌ مدرسه‌، ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ با خطر احتمالی‌ مواجه‌ باشد، مدیر مدرسه‌باید با نظر کارشناسان‌ مربوط و موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ نسبت‌ به‌     تعطیل‌ نمودن‌ مدرسه‌بصورت‌ موقت‌ اقدام‌ کند و اهتمام‌ نماید که‌ در اسرع‌ وقت‌ ترتیب‌ ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌درمحل‌ دیگر داده‌ شود.

ماده‌ 61- مدیران‌  مدارس‌ موظفند به‌ هنگام‌  مشاهده‌ علائم‌ بیماری‌ در دانش‌آموز مراتب‌ را به‌اطلاع‌    اولیای‌ وی‌ برسانند تا ترتیب‌ درمان‌ دانش‌ آموز قبل‌ از سرایت‌ بیماری‌ به‌ دیگر دانش‌ آموزان‌داده‌ شود.

ماده‌ 62- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ سبب‌ ابتلا به‌ بیماری‌ واگیردار غیبت‌ کند ، هنگام‌ بازگشت‌ به‌ مدرسه‌برای‌ اطمینان‌ از بهبودی‌ باید گواهی‌ پزشکی‌ مبنی‌ برصحت‌ مزاج‌ ارائه‌ نماید.

ماده‌ 63 - دانش‌ آموزانی‌ که‌ ضعف‌ بینایی‌ یا شنوایی‌ دارند باید در ردیف‌های‌ مناسب‌ کلاس‌ قرارگیرند و درمورد دانش‌آموزانی‌ که‌ با دست‌ چپ‌ می‌نویسند نباید هیچگونه‌  ممانعتی‌ بعمل‌ آید و پیش‌بینی‌ محل‌ مناسب‌ برای‌ نشستن‌ و تأمین‌ شرایط مناسب‌ برای‌ آنها باید مورد توجه‌ قرار گیرد.

فصل‌ پنجم‌ - پوشش‌ و لباس‌ دانش‌ آموزان‌

ماده‌64ـ لباس‌ دانش‌آموزان‌ باید از نظر دوخت‌ و رنگ‌،ساده‌ و دارای‌ ظاهری‌ آراسته‌ و متناسب‌ بامحیط آموزشی‌ و تربیتی‌ مدرسه‌ باشد.

ماده‌65ـ دانش‌آموزان‌ باید علاوه‌ بر استفاده‌ از پوشش‌ مناسب‌ در مدرسه‌،در آمد و رفت‌ به‌ مدرسه‌نیز از لباس‌ و پوشش‌ مناسب‌ و فاقد هرگونه‌ تصویر و نوشته‌ استفاده‌ کنند.

ماده‌66 - لباس‌ دانش‌ آموزان‌  علاوه‌ بر پوشش‌، نشان‌  وقار و عفاف‌ آنان‌ است‌، شکل‌ و دوخت‌لباس‌ آنان‌ باید با شئون‌ اسلامی‌ متناسب‌ باشد.

ماده‌67- پوشش‌ دانش‌آموزان‌ دخترشامل‌ 1) چادر،مانتو، شلوارومقنعه‌  2) مانتو، شلوار و مقنعه        می باشد.

تبصره1- چادربهترین حجاب‌ و مناسب‌ترین ‌پوشش‌ می‌باشد.شایسته‌ است‌ مدیران‌ مدارس ‌ضمن‌ رعایت‌ عدم‌ اجبار، دانش‌ آموزان‌ دختر را به‌ استفاده‌ از آن‌ تشویق‌ و توصیه‌ کنند.

تبصره‌ 2 -رنگ‌ مانتو، شلوار و مقنعه‌ دانش‌ آموزان‌ دختر باید ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط سنی‌ وجغرافیایی‌ از میان‌ رنگ‌های‌ مناسب‌ انتخاب‌ شود.

فصل‌ ششم‌ - مقررات‌ انضباطی‌ دانش‌ آموزان‌

1 - وظایف‌ دانش‌ آموزان‌ :

ماده68- دانش‌ آموزان‌ در دوران‌ تحصیل‌  موظفند  موازین‌ اسلامی‌ و مقررات‌ آموزش‌ و پرورش‌را در اخلاق‌ و رفتار خویش‌ رعایت‌ کنند که‌  اهم‌ آنها به‌ شرح‌ زیراست‌ :

1- رعایت‌ شعائر دینی‌ .

2- رعایت‌ ادب‌ واحترام‌ نسبت‌ به‌ مدیر، معاون‌، معلمان‌، مربیان‌ و دیگر کارکنان‌ مدرسه‌.

3- رعایت‌ حسن‌ رفتار و اخلاق‌ و همکاری‌ با سایر دانش‌آموزان‌.

4- سعی‌ شایسته‌ در تحصیل‌، رعایت‌  مقررات‌ آموزشی‌ و تربیتی‌، انجام‌ فرائض‌ دینی‌ ومشارکت‌ در فعالیتهای‌ اجتماعی‌ مدرسه‌.

5- حضور به‌ موقع‌ در مدرسه‌ و خروج‌ از آن‌ در پایان‌ ساعات‌ مقرر. (حضور در مدرسه‌ در غیرساعات‌ مقرر برای‌ استفاده‌ از زمین‌ ورزش‌ ، آزمایشگاه‌ ، کتابخانه‌ ، فعالیتهای‌ پرورشی‌ و... منوط به‌ اجازه‌ ولی‌ دانش‌ آموزو موافقت‌ مدیر و به‌ سرپرستی‌ او یا یکی‌ از کارکنان‌ مدرسه‌ مجازخواهدبود.)

6- حضور مرتب‌ در مدرسه‌ و کلاس‌ درس‌ در تمام‌ مدتی‌ که‌ مدرسه‌ رسماً دایر است‌.

7- رعایت‌ بهداشت‌ و نظافت‌ فردی‌ و همکاری‌ با دانش‌ آموزان‌ دیگر و مسئولین‌ مربوط درپاکیزه‌ نگهداشتن‌ فضای‌ مدرسه‌.

8- استفاده‌ از لباس‌ ،کفش‌ ، جوراب‌ ساده‌ و مناسب‌ و اصلاح‌ موی‌ سر متناسب‌ با شئون‌ دانش‌آموزی‌ برای‌ پسران‌ و رعایت‌ حجاب‌ مناسب‌ برای‌ دختران‌.

9- خود داری‌ از بکاربردن‌ وسایل‌ تجملی‌ و آرایشی‌  و پرهیز از همراه‌ آوردن‌ اشیاء گرانبها ووسایل‌ غیرمرتبط با امور تحصیلی‌ به‌ مدرسه‌.

10- خودداری‌ از خرید و فروش‌ در مدرسه‌ به‌ غیر از مواردی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ شرکت‌ تعاونی‌دانش‌آموزی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ .

11- مراقبت‌ از وسایل‌ شخصی‌ و اهتمام‌ در حفظ و نگهداری‌ اموال‌، تجهیزات‌ و ساختمان‌مدرسه‌. (چنانچه‌ دانش‌آموزی‌ به‌ وسایل‌ و ساختمان‌ مدرسه‌ یا سایر دانش‌ آموزان‌ خسارت‌ واردآورد، بایدخسارت‌ وارده‌ توسط دانش‌آموز یا ولی‌ وی‌ جبران‌ شود).

تبصره‌ - برگه‌هایی‌ که‌ درموقع‌ ثبت‌ نام‌ توسط دانش‌آموز وولی‌ او تکمیل‌ می‌شود، باید حاوی‌اهم‌ وظایف‌ انضباطی‌ دانش‌آموزان‌باشد تا ضمن‌ آگاهی‌ و توجه‌ ،    دانش‌ آموز وولی‌ او انجام‌ این‌وظایف‌ را تعهد کنند.

ماده‌69- مدیر موظف‌ است‌ در مواردی‌ که‌ دانش‌ آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت‌ غیر موجه‌داشته‌ باشد، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ ولی‌ وی‌ برساند تا با همکاری‌ ولی‌ چاره‌ جویی‌ لازم‌ معمول‌شودچنانچه‌ غیبت‌ دانش‌ آموزپسرمشمول‌ وظیفه‌ عمومی‌ بیش‌ از حد مقرردرماده‌ 39         این‌ آیین‌نامه‌ باشد مدیرموظف‌ است‌ مراتب‌ ترک‌ تحصیل‌ وی‌ را به‌ مراجع‌ مربوط اعلام‌ کند.

ماده‌70- غیبت‌ غیرموجه‌ وتأخیر ورود دانش‌ آموز در دفترانضباطی‌ ثبت‌ وموجب‌ کسر نمره‌انضباط می‌شود و در صورت‌ تأخیر ورود مکرر یاغیبت‌ بیش‌ از حد ،مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌با نظر شورای‌ مدرسه‌ تصمیم‌ مقتضی‌ را برابر مفادماده‌ 76 اتخاذ نماید ومراتب‌ را کتباً به‌ ولی‌دانش‌آموز ابلاغ‌ کند.        

2 - ترغیب‌ و تشویق‌:

ماده‌ 71- مدیرمدرسه‌ باید برای‌ ترغیب‌دانش‌آموزان‌ به‌ انجام‌ صحیح‌ وظایف‌ خویش‌برنامه‌هایی‌ را تهیه‌ و باتأیید شورای‌ مدرسه‌ اجرا کند.

ماده‌72- دانش‌ آموزانی‌ که‌ وظایف‌ خود رابه‌ نحو شایسته‌ انجام‌ می‌دهند، به‌ روشهای‌زیرمورد تشویق‌ قرار می‌گیرند:

1- تشویق‌ شفاهی‌ در کلاس‌ در حضور دانش‌ آموزان‌ .

2- تشویق‌ شفاهی‌ در مراسم‌ آغازین‌  در حضور کلیه‌ دانش‌ آموزان‌ .

3- تشویق‌ کتبی‌ و شفاهی‌ در کلاس‌ و اعلام‌ آن‌ به‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

4- تشویق‌ کتبی‌ و شفاهی‌ در حضور کلیه‌ دانش‌آموزان‌ .

5- اعطای‌ جایزه‌ یا لوح‌ تقدیر با امضای‌ مدیر مدرسه‌ در حضور همه‌ دانش‌آموزان‌ .

6- تشویق‌ کتبی‌ و اعطای‌ لوح‌ تقدیر از طرف‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ .

7- معرفی‌ برای‌  شرکت‌ در اردوهای‌ تربیتی‌، آموزشی‌ و فرهنگی‌.

8- اعطای‌ نشان‌های‌ دانش‌ آموزی‌برابر ضوابط مصوب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌

تبصره‌ - اتخاذ تصمیم‌ در مورد بند 1 با معلم‌ و مربی‌ دانش‌ آموز و بندهای‌ 2 لغایت‌ 5 توسط مدیر مدرسه‌ وبندهای‌ 6و 7 پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ .

ماده73- در انجام‌ هرنوع‌ تشویق‌ باید موارد ذیل‌ رعایت‌ شود:

1- برنامه‌های‌ تشویقی‌ مدرسه‌ باید منجربه‌ تشویق‌ وانگیزش‌ درونی‌ در          دانش‌ آموزان‌ شده‌ وروح‌ امید، تعاون‌ ، عشق‌ به‌ کار و کوشش‌ و جدیت‌ را در آنان‌ توسعه‌ دهد.

2- ملاک‌ اصلی‌ در تشویق‌ ، سعی‌ و کوشش‌ دانش‌آموز و میزان‌ پیشرفت‌ وی‌ در مقایسه‌ با وضع‌قبلی‌ خود باشد.

3-تشویق‌ باید به‌ گونه‌ای‌ انجام‌ پذیرد که‌ علت‌ آن‌ برای‌ فردی‌ که‌ تشویق‌ می‌شود وسایردانش‌آموزان‌روشن‌ باشد.

4- جوایزی‌ که‌ تهیه‌ می‌شود باید متناسب‌ با سن‌ و ذوق‌ دانش‌ آموز باشد و ارزش‌ آموزشی‌ وتربیتی‌آن‌  مورد توجه‌ قرار گیرد.

5- خلاصه‌ تشویق‌های‌ مهم‌ باید در پروندۀ‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ درج‌  شود و در صورت‌ عدم‌حضور اولیا به‌ نحو مناسب‌ به‌ اطلاع‌ آنان‌ برسد.

6- تشویق‌ هیچ‌ دانش‌آموزی‌ نباید سبب‌ تحقیر دانش‌آموز دیگری‌ شود و در اعمال‌ تشویق‌هانبایدتبعیض‌ و استثنایی‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ قائل‌ شد.

3 - تنبیه‌ :

ماده‌74- قصور و سهل‌انگاری‌ دانش‌ آموزان‌ نسبت‌ به‌انجام‌ وظایف‌ خودتخلف‌ محسوب ‌می‌شود          مدیر، شورای‌ مدرسه‌،معاونان‌ ومربیان‌ موظفند قبل‌ از اعمال‌ هرگونه‌ تنبیه‌ از وضع‌وموقعیت‌ محصل‌ آگاهی‌یابند و درجستجوی‌ انگیزه‌ وعلت‌ تخلف‌برآیند ونسبت‌ به‌ رفع‌ آن‌اقدام‌کنند.

ماده‌75- تنبیه‌ باید توجه‌ دانش‌آموز را به‌ اشتباه‌ خود جلب‌ و زمینه‌ مناسب‌ را برای‌ ایجاد رفتارمطلوب‌ در وی‌ فراهم‌ نماید لذا اعمال‌ تنبیه‌ باید متکی‌ به‌ یافته‌های‌ علمی‌ و استفاده‌ از الگوهای‌مناسب تغییررفتار باشد تا موجب‌ تجّری‌ دانش‌آموز و اصرار وی‌ بر تکرار اشتباه‌ نشود.

ماده76- دانش‌آموزان‌ متخلفی‌ که‌ راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های‌ تربیتی‌، درآنها مفید و مؤثرنمی‌افتد، بارعایت‌ تناسب‌ به‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر مورد تنبیه‌ قرار می‌گیرند:

1- تذکر و اخطار شفاهی‌ به‌ طور خصوصی‌ .

2- تذکر و اخطار  شفاهی‌ در حضور دانش‌آموزان‌ کلاس‌ مربوط.

3- تغییر کلاس‌ ، در صورت‌ وجودکلاسهای‌ متعدد دریک‌ پایه‌ بااطلاع‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

4- اخطار کتبی‌ و اطلاع‌ به‌  ولی‌ دانش‌ آموز.

5- اخراج‌ موقت‌ از مدرسه‌ با اطلاع‌ قبلی‌ ولی‌ دانش‌آموز، حداکثر برای‌ مدت‌ سه‌ روز.

6- انتقال‌ به‌ مدرسه‌ دیگر .

ماده77- اعمال‌  هرگونه‌  تنبیه‌ دیگر از قبیل‌ اهانت‌ ، تنبیه‌ بدنی‌ و تعیین‌  تکالیف‌ درسی‌ جهت‌تنبیه‌ ممنوع‌ است‌ودر اعمال‌ تنبیهات‌ نباید بین‌ دانش‌ آموزان‌ تبعیض‌ واستثنایی‌ قائل‌ شد.

ماده‌78- اعمال‌ تنبیه‌  مندرج‌ در بندهای‌ 1 و 2 بر عهده‌ معلم‌ و مربی‌ مربوط و بند 3 برعهده‌مدیر و بندهای‌ 4 و 5 پس‌ از موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ برعهده‌ مدیراست‌ .درمورد بند 6 علاوه‌ برتأیید شورای‌ مدرسه‌ ،اخذ موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ نیز ضروری‌ است‌ .

ماده‌ 79- در دبیرستانهاو هنرستانهای‌  وابسته‌ به‌ سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیروابسته‌ به‌ آموزش‌ وپرورش‌ وسایر واحدهای‌ آموزشی‌ که‌ به‌ علت‌ منحصربه‌ فردبودن‌یانظایر آن‌،انتقال‌         دانش‌آموز از یک‌ مدرسه‌ به‌ مدرسه‌ دیگر ممکن‌ نمی‌باشد، در صورت‌استمرار تخلف‌ ،       شورای‌ مدرسه‌ با موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ نسبت‌ به‌ اخراج‌ دانش‌ آموز از آن‌ مدرسه‌ اقدام‌ می‌نماید.

تبصره‌- درمواردی‌ که‌ لازم‌است‌ ولی‌ دانش‌آموز درجریان‌ تخلف‌ فرزندش‌ قرار گیرد، بایدقبلاً حساسیتهای‌ ولی‌ بررسی‌ وآنگاه‌ با روش‌  مناسب‌  او را در جریان‌ رفتار فرزندش‌ قرار داد.

ماده‌ 80- درصورتی‌که‌ دانش‌آموزی‌ به‌ علت‌ تخلف‌ از مدرسه‌ای‌ به‌ مدرسه‌ دیگرمنتقل‌شودونهایتاً تشخیص‌داده‌شودکه‌ نظم‌ آموزشی‌ وتربیتی‌ را برهم‌ می‌زند و موجب‌ انحراف‌و گمراهی‌           دانش‌آموزان‌دیگرمی‌شود،باتأیید شورای‌ مدرسه‌ و موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌مربوط درنوبت‌ اول‌ از حضور در مدارس‌ منطقه‌ یاناحیه‌آموزشی‌ مربوط وبرای‌ نوبت‌ دوم‌تامدتی‌که‌       اداره‌کل‌ آموزش‌ وپرورش‌ استان‌تعیین‌می‌نماید ،از حضور درکلیه‌ مدارس‌ محروم‌می‌شود وازاولیای‌ او خواسته‌ می‌شود که‌ تعلیم‌ وتربیت‌ فرزند خویش‌ رابیرون‌ از مدرسه‌برعهده‌گیرند.        

ماده‌81- اعمال‌ تنبیهات‌ انضباطی‌ مقرر دراین‌ آیین‌نامه‌ باید با رعایت‌ نکات‌ زیر انجام‌ پذیرد:

1- تنبیه‌ انضباطی‌ باید روشنگرانه‌ و آگاه‌ کننده‌ باشد.

2- به‌ شرایط جسمی‌ وروانی‌،سنی‌،خانوادگی‌ واجتماعی‌ دانش‌آموز توجه‌ شود.

3- تنبیه‌ با تخلفی‌ که‌ دانش‌ آموز مرتکب‌ شده‌، متناسب‌ باشدوترتیب‌ وتدریج‌ مناسب‌ دراجرای‌تنبیه‌ رعایت‌ شود.

4- خیرخواهی‌ مدرسه‌ برای‌ دانش‌ آموز و ولی‌ او بیان‌ و روشن‌ شود.

5- فاصله‌ زمانی‌ بین‌ وقوع‌ تخلف‌ و اجرای‌ تنبیه‌، نزدیک‌ و منطقی‌ باشد.

6- شیوه‌های‌جبران‌تخلف‌به‌دانش‌آموزارائه‌گرددو از او خواسته ‌شود که ‌خطا و تخلف‌ خود را جبران‌ کند.

7- در اجرای‌ تنبیه‌ ،آبروی‌  دانش‌ آموز حفظ شود و از تنبیه‌ در حضور جمع‌ جز در مواردضروری‌ اجتناب‌ گردد.

4- وظایف‌ مدرسه‌ در ارتباط با مقررات‌ انضباطی:

ماده‌82- مدیرمدرسه‌ موظف‌ است‌ همکاران‌ خود را نسبت‌ به‌ موارد انضباطی‌ آگاه‌ کند وممنوعیت‌تنبیه‌ بدنی‌ را تذکر دهد و درصورت‌ مشاهده‌ تخلف‌ ،مراتب‌ را جهت‌ اطلاع‌ و اقدام‌ لازم‌ به‌اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 83- تنبیه‌ و تشویق‌  اعمال‌ شده‌ و نتیجه‌ آن‌ در رفتار دانش‌ آموز باید در دفتر انضباطی‌دانش‌آموزان‌ درج‌ شود و در تعیین‌ نمره‌ انضباط وی‌ مورد توجه‌ قرار گیرد.   

تبصره‌ - سوابق‌ تخلف‌ و تنبیه‌ دانش‌آموز در پایان‌ هر سال‌ تحصیلی‌ امحاء خواهد شد تاسابقه‌نامناسبی‌ برای‌ دانش‌ آموز باقی‌ نماند.

ماده84-چنانچه‌ دانش‌آموزی‌به‌اتهام جرمی‌ازطریق مراجع‌ قضایی‌ بطورموقت‌ بازداشت‌ شود، پس‌ از آزادی‌،شورای‌ مدرسه نحوه‌ادامه‌تحصیل‌ وی راتعیین‌می‌کندکه پس‌ازتأیید اداره‌آموزش وپرورش‌ اجرامی‌شود.مدت‌ بازداشت‌ دانش‌ آموزبه‌ عنوان‌ وقفه‌تحصیلی‌ محسوب‌می‌شود.

ماده‌85- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ باهمکاری‌ معلمان‌، مربیان‌ وشورای‌ دانش‌ آموزان‌ ، وظایف‌دانش‌آموزان‌ و چگونگی‌ تشویق‌ها و اجمالی‌ از تنبیه‌های‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دراین آیین‌نامه‌ را به‌ تناسب‌سن‌ وفهم‌ دانش‌ آموزان‌ وبه‌ اقتضای‌ شرایط ، به‌ آنان‌ آموزش‌ دهد .

 

فصل‌ هفتم‌ - امور مالی‌

ماده‌ 86 ـ کلیه‌ درآمدهای‌ مدرسه‌(سرانه‌ دانش‌آموزان‌ و وجوه‌ حاصل‌ از خدمات‌ فوق‌برنامه‌،کمکهای‌ شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مناطق‌ و کمکهای‌ مردمی‌) باید به‌ حساب‌ بانکی‌مدرسه‌ واریزوبارعایت‌مقررات‌ مربوط،تحت‌ نظرشورای‌ مالی‌ مدرسه‌ هزینه‌ شود.در      روستاهاومناطقی که‌ کمک‌کنندگان‌ دسترسی‌ به‌ بانک‌ نداشته‌ باشند،مدیر مدرسه‌ به‌ ازای‌ دریافت‌ کمک‌های‌نقدی‌،قبض‌ شماره‌دارومعتبرصادروبه‌ اولیا تحویل‌ می‌دهد. وجوه‌ جمع‌آوری‌ شده‌ در اولین ‌فرصت‌ با هماهنگی‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ باید به‌ حساب‌ بانکی‌مدرسه واریز شود و در پایان‌ هر سال‌تحصیلی‌ گزارش‌ عملکرد کمک‌های‌ مردمی ‌با امضای‌ مدیر و رئیس‌انجمن ‌اولیا و مربیان‌ به‌ شورای‌ آموزش‌ و پرورش شهرستان‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌87- شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ درهرسال‌ تحصیلی‌باعضویت‌ رئیس‌ انجمن‌ اولیا ومربیان‌، نماینده‌ شورای‌معلمان‌ ومدیرمدرسه‌تشکیل‌ می‌شودوبایداسنادهزینه‌ به‌امضای‌ اعضای‌شورای‌ مالی‌برسد.

ماده‌ 88- برداشت‌ از حساب‌ مدرسه‌ با دو امضاء از سه‌ امضای‌ شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ (امضای‌ مدیرو یک‌ نفر دیگر از اعضای‌ شورای‌ مالی‌ مدرسه‌) صورت‌ خواهد گرفت‌ و اعضای‌ شورای ‌مالی‌ درمقابل‌ انجام‌ هزینه‌ها مسئولیت‌ مشترک‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ 89- کلیه‌ اموال‌ وتجهیزات‌ خریداری‌ شده‌ و اهدایی‌ مدرسه‌ باید مطابق‌ مقررات‌ مربوط شماره‌گذاری‌ و در دفتر اموال‌ مدرسه‌ ثبت‌ شود.         

ماده‌90- استفاده‌ از کمک‌های‌ مردمی‌ برای‌ تشویق‌ کارکنان‌ ، معلمان‌ و مربیان‌ مدرسه‌ می‌بایست‌ با موافقت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌مدرسه‌ صورت‌ پذیرد.   

ماده‌ 91- گرفتن‌ هرگونه‌ وجه‌ بابت‌ هزینه‌ گردش‌های‌  علمی‌، تفریحی‌ و تربیتی‌ باید متناسب‌ باهزینه‌های‌ مربوط وتوان‌ پرداخت‌ خانواده‌هاباشدوپس‌ ازموافقت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ مدرسه‌انجام‌ گیرد.

ماده‌ 92- شیوه‌نامه‌  لازم‌ درخصوص‌ مقررات‌ مالی‌ با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ توسط  وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ تدوین‌ و ابلاغ‌ می‌شود.      

فصل‌ هشتم‌ - سایر موارد

ماده93- از اول‌ مهرماه‌ تا آخر شهریور ماه‌ سال‌ بعد یک‌ سال‌ تحصیلی‌ محسوب‌ می‌گردد. دوره‌آموزش‌ رسمی‌ و امتحانات‌ آن‌ در هر سال‌ تحصیلی‌ از اول‌ مهر ماه‌ تا پایان‌ خرداد ماه‌ سال‌ بعدخواهدبود،مگردر شرایط خاص‌ که ‌با تصویب ‌شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ 94 - در اوقات‌ رسمی‌ حضور مدیر، معاونان‌، معلمان‌ و سایر کارکنان‌  در مدرسه‌ جز درمواردی‌ که‌ برابر قانون‌ مجاز شناخته‌ شده‌، الزامی‌ است‌.  

ماده‌ 95 - برنامه‌ درسی‌ مدارس‌ مطابق‌ با جداول‌ ساعات‌ درسی‌ و هفتگی‌ مصوب‌ تنظیم ‌می‌شود و قبل‌از شروع‌ سال‌ تحصیلی‌ به‌ اطلاع‌ معلمان‌ می‌رسد.   

ماده‌ 96- تعطیلات‌ ضمن‌ سال‌ تحصیلی‌ مدارس‌ برابر تعطیلات‌ رسمی‌ کشور و تعطیلات‌ نوروزی‌ (لغایت‌ 13 فروردین) و تعطیلات‌ فصلی‌ (تیر ومرداد) خواهد بود و مدارس‌ در ایام‌تعطیلات‌ فصلی‌ روزهای‌ دوشنبه‌ وچهارشنبه‌ برای‌ انجام‌ کارهای‌ اداری‌ باز خواهند بود.تعطیلات‌اضطراری‌ ، برابرتصمیم‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ عملی‌ خواهد شد ودر صورت‌ بروزاینگونه‌ تعطیلی‌ها، در فرصت‌ مناسب‌ باید نسبت‌ به‌ جبران‌ کمبودی‌ که‌ ازاین‌ لحاظ در مدت‌ تحصیل‌رسمی‌ سالانه‌ روی‌ می‌دهد اقدام‌ شود.[18]

ماده‌97- مرخصی‌های‌ معلمان‌ وکارکنان‌ واحدهای‌ آموزشی‌ طبق‌ آئین‌ نامه‌ مرخصی‌ها مصوب‌هیأت‌ وزیران‌ و شیوه‌نامه‌های‌ صادره‌ از وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ خواهد بود. عوامل‌ اداری‌ واجرایی‌ باید به‌ نحوی‌ از مرخصی‌ سالیانه‌ خود استفاده‌ نمایند که‌ منجر به‌ تعطیلی‌ مدرسه‌ نشود.

تبصره‌ - تعطیلات‌ رسمی‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور به‌ وسیله‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ وپرورش‌ مدارس‌خارج‌ از کشور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجرا می‌گردد.[19]

ماده‌ 98- مدرسه‌ باید مشوق‌ و نشاط آور باشد. مدیران‌ مدارس‌ موظفند با نظارت‌ مستمر به‌ حجم‌تکالیف‌ درسی‌ و فعالیت‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و متعادل‌ کردن‌ دفعات‌ امتحانات‌ کلاسی‌شرایطی‌را فراهم‌ آورند که‌ از خستگی‌ مفرط دانش‌آموزان‌ جلوگیری‌ شود.

ماده‌ 99ـ معلمان‌ در انتخاب‌ روشهای‌ تدریس‌ ، بودجه‌ بندی‌ کتابهای‌ درسی‌ ، طرح‌ سؤال‌ امتحانی‌، بکارگیری‌ وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ و مواد کمک‌ درسی‌ با رعایت‌ مقررات‌ مصوب‌ و تصمیم‌های‌شورای‌ مدرسه‌ آزادی‌ عمل‌ خواهند داشت‌ .

ماده‌ 100ـ درماه‌مبارک‌ رمضان‌ و دهه‌ اول‌ ماه‌ محرم‌ حتی‌الامکان‌ باید از برگزاری‌ امتحان‌خودداری‌ شود.

تبصره‌ـ در روزهای‌ 19 و 23 ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ کلاسهای‌ نوبت‌ صبح‌ با دوساعت‌ تأخیر شروع‌می‌شود و برگزاری‌ امتحان‌ در این‌ دو روز مجاز نیست‌.   

ماده‌ 101 ـ ورود بازرسان‌ و ناظران‌ اعزامی‌ وافرادی‌ که‌ مورد شناخت‌ مدیرهستند به‌ مدرسه ‌بلامانع‌است‌. ورود افراد متفرقه‌ و کسانی‌ که‌ از طرف‌ سایر دستگاهها و سازمان‌ها برای‌ انجام‌ امری‌خاص‌ به‌ مدرسه‌مراجعه‌ می‌کنند،پس‌ از هماهنگی‌ با اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ مربوط مجاز می‌باشد.

ماده‌102ـ مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ حفظ ساختمان‌ و نگهداری‌ و استفاده‌ درست‌   ازوسایل‌ و تجهیزات‌ مدرسه‌ مراقبت‌ لازم‌ را بنماید. تنظیم‌ درست‌ و نگهداری‌ سوابق‌ اداری‌ و دفاترآمار، اموال‌، امتحانات‌ و مالی‌ و نگهداری‌ آن‌ قسمت‌ از سوابق‌ تحصیلی دانش‌ آموزان‌  که‌ تحویل‌نشده‌ است‌ ،بارعایت‌ شیوه‌نامه‌های‌ مربوط،در مدرسه‌ الزامی‌ است‌ و مدیران مدارس موظفند در بازرسی ها و مراجعه افراد ذیصلاح اداری، سوابق مربوط را به رؤیت و در صورت‌ لزوم‌ به‌تأیید آنان‌برسانند.

تبصره‌ - امحاء اوراق‌ امتحانی‌ دانش‌ آموزان‌ و سایر نوشته‌ها و مدارکی‌ که‌ جنبه‌ دایمی‌ ندارد بارعایت‌ مقررات‌ مربوط و تنظیم‌ صورتجلسات‌ لازم‌،انجام‌ می‌گیرد. 

ماده‌103- مدیرو کارکنان‌ و دانش‌آموزان‌ مدرسه‌  الگوهای‌  اخلاقی‌  و اسلامی‌  هستند  و موظف‌به‌رعایت‌ حقوق‌ همه‌ مردم‌ به‌ویژه‌ همسایگان‌ مدرسه‌ می‌باشند.

ماده‌ 104- هیچ‌ یک‌ از کارکنان‌ مدرسه‌ به‌ استفاده‌ از دسترنج‌ دانش‌ آموزان‌ یاارجاع‌ کارشخصی‌به‌آنان‌ مجاز نیستند.

ماده‌ 105- مدیر مدرسه‌ مجاز نیست‌  فضای‌ مدرسه‌ وامکانات‌ و تجهیزات‌ آن‌ رابدون‌تأییدشورای‌ مدرسه‌ و موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ در اختیار اشخاص‌ یا سازمانها و مراکز دیگرقراردهد.

ماده ‌106- درایام‌ انتخابات‌ رسمی‌ ازقبیل‌ انتخابات‌ریاست‌ جمهوری‌ ،مجلس‌خبرگان‌،نمایندگان‌           مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ شهر، ضمن‌ اینکه‌ تشویق‌ و ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ حضور در انتخابات‌  ضروری‌ است‌، محیط مدرسه‌ باید از هر گونه‌ گرایش‌ به‌ گروههایا افراد خاص‌ مبرا باشد و هر گونه‌ استفاده‌  از محیط و امکانات‌ مدرسه‌ برای‌ تبلیغ‌ نامزدهای‌انتخاباتی‌ و برگزاری‌ سخنرانی‌له‌ یا علیه‌ نامزدها موجب‌ پیگرد قانونی ‌است‌.

ماده‌ 107- اعزام‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ بازدید و گردشهای‌ علمی‌ ،تربیتی‌ و تفریحی‌ درمحدوده‌شهرستان‌ محل‌ تحصیل‌ با موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ و رضایت‌ کتبی‌ اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ بلامانع‌است‌ .مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ را به‌ اداره‌ آموزش‌     و پرورش‌ مربوط ارسال‌ نماید.برای‌ اعزام‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ خارج‌ ازمحدوده‌ شهرستان‌ محل‌ تحصیل‌ ،علاوه‌ براخذرضایت‌ کتبی‌ اولیا و موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ ، موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ نیز ضروری‌است‌.[20]

تبصره‌ - انجام‌ بازدیدهای‌ علمی‌،تفریحی‌ و تربیتی‌ درایام‌ برگزاری‌ امتحانات‌ رسمی‌ مدارس‌ و ازیک‌هفته‌ قبل‌ از آن‌ ممنوع‌ است‌. 

ماده‌ 108- کلیه‌ کارنامه‌هاوگواهی‌ های‌ تحصیلی‌ صادره‌ از مدارس‌ باامضای‌ متصدی‌اموردفتری‌(یا فردی‌ که‌ عهده‌دار این‌ مسئوولیت‌ می‌باشد)ومهروامضای‌ مدیرمدرسه‌ دارای‌ اعتبارخواهدبود.[21]

تبصره‌1- صدور تأییدیه‌ ارزش‌ تحصیلی‌ برعهده‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ می‌باشد.

تبصره‌ 2-صدورگواهینامه‌ پایان‌ تحصیلات‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ ومتوسطه‌ برابر مصوبه‌ شورای‌عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ 109ـ ادارات‌ آموزش‌ وپرورش‌برحسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌نظارت‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ 110- ازتاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌، مقررات‌ مغایر لغو و کلیه‌ مدارس‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌تحصیلی‌،متوسطه‌ نظری‌ ،فنی‌ وحرفه‌ای‌،کاردانش‌ و پیش‌ دانشگاهی‌ مشمول‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌خواهند بود. مدارس‌ استثنایی‌، شبانه‌ روزی‌، استعدادهای‌ درخشان‌، نمونه‌ دولتی‌، غیرانتفاعی‌ ومدارس‌ وابسته‌ به‌ سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و مراکز غیر وابسته‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ که‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ تاسیس‌ می‌شوند، بجز در مواردی‌ که‌ تابع‌ قوانین‌ خاص‌ خود هستند،مشمول‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ خواهند بود.

موضوع‌: آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مدارس‌ درششصدوپنجاه‌ ودومین‌  جلسه‌شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌مورخ20/5/1379 به‌ تصویب‌ رسید.صحیح‌ است‌،به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود.1- برابر مصوبه دویست و سی و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 7/4/79 منظور از امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیمسالی امتحانات پایان نیمسال و در نظام سالی امتحانات خرداد و شهریور ماه است. ضمناً دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود.

2- به استناد مصوبه دویست و چهل و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 8/4/84 به شماره ابلاغی 9/10633/120 مورخ 22/4/84 « کسب رضایت اولیاء برای نگهداشتن دانش آموزان بعد از اوقات رسمی مدرسه الزامی است و در حوادث نیز مسبب حادثه با رعایت سایر نکات حقوقی به تشخیص مرجع ذیربط ملاک عمل خواهد بود.

1- بندهای 26 و27 منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد.

1- به استناد مصوبه جلسه 742 شورای عالی مورخ 24/11/85 به شماره ابلاغی8/2396/120 مورخ 27/3/86 شورای عالی با تشکیل شوراهای

       انجمن اولیاء و مربیان در استان ، شهرستان و منطقه به شرح زیر موافقت نمود.

      سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان با رعایت  اصل تعامل با  شوراهای آموزش و پرورش و عدم تداخل در  شرح  وظایف آنها،                

      می تواند شوراهای انجمن اولیا و مربیان را  در سطح استان، شهرستان و منطقه  با ترکیب و وظایفی که به تصویب  شورای عالی

      انجمن اولیا و مربیان می رسد تشکیل دهد.

1-       به استناد مصوبه پانصدو پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 20/1/1369 که طی شماره 1450/120 مورخ 5/2/69 ابلاغ شده است.

« شوری موافقت می نماید دانش آموزان خارجی مسلمان نیز در صورت وجود ظرفیت و با رعایت سایر مقررات بتوانند در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ثبت نام و تحصیل نمایند. (اولویت با دانش آموزان خارجی ایرانی الاصل است) ضمناً داوطلبان آزاد خارجی نیز می توانند با رعایت سایر مقررات در امتحانات داوطلبان آزاد مدارس مذکور شرکت نمایند.»

همچنین به استناد مصوبه دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 1/8/80 که طی شماره 8/1844/120 مورخ 8/8/80 ابلاغ شده است:

«ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان خارجی متقاضی تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی (شناسنامه یا گذرنامه) می باشند براساس مدارک هویتی مورد پذیرش کشور متوقف فیه خواهد بود.»

 

 

1- به استناد مصوبه ششصدوهفتادودومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 23/12/80 که طی شماره 8/4981/120 مورخ 15/12/80 ابلاغ شده است کلمه «اجباری» به ماده مذکور اضافه گردید.

1- برابر مصوبه دویست و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش  و پرورش مورخ 23/12/79 که طی شماره 8/7/120 مورخ 20/1/80 ابلاغ شده است: در مورد شرایط سنی دانش آموزان روستایی و عشایری که به مدارس شهری منتقل می شوند به شرح زیر اظهارنظر گردید:

«دانش آموزان مدارس روستایی و عشایری در صورت انتقال به مدارس شهری، تا پایان سال تحصیلی تابع شرایط سنی مناطق روستایی و عشایری خواهند بود»                                                                                                                        

همچنین به استناد مصوبه دویست و هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 18/8/78 که طی شماره  8/3135/120 مورخ 26/8/78 ابلاغ شده است: ثبت نام از دانش آموزان مناطق روستایی در مدارس شبانه روزی مستقر در شهر و همچنین دانش آموزان مناطق روستایی که به علت عدم تشکیل کلاس در مناطق محل سکونت آنان، قصد ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس راهنمایی تحصیلی طرح روستا مرکزی را دارند تابع شرایط سنی مناطق روستایی و عشایری خواهد بود.

همچنین به استناد مصوب دویست و شصت و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 13/6/80 که طی شماره 8/1263/120 مورخ 24/6/80 ابلاغ شده است:

«دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری که برای ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی مستقر در شهر پذیرش می شوند از لحاظ شرایط سنی ثبت نام تابع شرایط سنی دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری خواهند بود.»

1- برابر مصوبه دویست و چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 5/7/ 79 که طی شماره 8/1982/120 مورخ13/7/79 ابلاغ شده است دانشآموزان پسری که از خدمت نظام وظیفه معاف هستند و همچنین دانش آموزان دختر، می توانند با حداکثر سن موضوع بند فوق ثبت نام کنند.

همچنین به استناد مصوبه پانصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 26/9/1376 که طی شماره 8/8620/120 مورخ 3/10/76 ابلاغ شده است:

با توجه به اینکه در خارج از کشور مدارس شبانه وجود ندارد در صورتی که سن دانش آموزی در دوره راهنمایی تحصیلی از حداکثر سن مقرر در آیین نامه اجرایی تجاوز کند یکسال به  سقف سنی وی اضافه شود».

2- به استناد مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 3/7/80 که طی شماره 8/1497/120 مورخ 8/7/80 ابلاغ شده است:                                    

                                                                                                           

« نظر به اینکه ثبت نام دانش آموزان برای تحصیل در هر یک از پایه های تحصیلی در فاصله پس از اعلام نتیجه خرداد تا قبل از بازگشایی مدارس انجام می شود چنانچه در فاصله مذکور برخی از روستاها به محدودۀ شهری منضم شوند ادامه تحصیل دانش آموزان آن مناطق به استناد تبصره 3 ماده 36 آیین نامه اجرایی مدارس تا پایان آن دوره تحصیلی مطابق شرایط سنی روستا خواهد بود.»

1- در نظام واحدی منظور از پایه، گذراندن کلیه دروس یک سال تحصیلی است.

2- به استناد مصوبه دویست وچهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ
 5/7/79 که طی شماره 8/1982/120 مورخ 13/7/79 ابلاغ شده است دانش آموزانی که به صورت تلفیقی در مدارس عادی تحصیل می کنند تابع  شرایط سنی و حداکثر تعداد سالهای مردودی مدارس عادی هستند و همچنین به استناد رأی صادره در دویست و شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 4/8/78 که طی شماره 299/120 مورخ 5/8/78 ابلاغ شده است «دانش آموزان مدارس روزانه راهنمایی تحصیلی که به علت سه سال مردودی در یک پایه و یا دارا نبودن شرایط سنی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس مذکور نمی باشند می توانند در مدارس راهنمایی تحصیلی بزرگسالان ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. حداکثر تعداد سالهای مردودی در هر یک از پایه های تحصیلی دوره راهنمایی بزرگسالان هم دوسال خواهد بود. دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی بزرگسالان نیز که در یک پایه تحصیلی دوبار مردود میشوند میتوانند برای سومین سال در همان پایه ثبت نام کنند و در صورت مردود شدن حق ادامه تحصیل در مدارس مذکور را نخواهند داشت و ادامه تحصیل آنان با رعایت سایر شرایط از طریق متفرقه ممکن خواهد بود

1- به استناد مصوبه دویست و هفتادو سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 27/9/80 که طی شماره 8/2252/120 مورخ 3/10/80 ابلاغ شده است اخذ امتحان ورودی در دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه ازدانش آموزانی که به زبان فارسی آشنایی ندارند به یکی از زبانهای خارجی بلامانع است.

1- به استناد مصوبه دویست و نودمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 14/8/81 به شماره 8/4882/120 مورخ 18/8/81 «منظور از شرایط تحصیل صرفاً شرط سنی است و ثبت نام مجدد دانش آموزی که از مدرسه روزانه به مدرسه بزرگسالان منتقل می شود در صورت داشتن شرایط سنی و رعایت سایر ضوابط در مدرسه روزانه بلامانع است.»

1- به استناد مصوبه ششصدو هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ
14/5/1382 که طی شماره 8/2073/120 مورخ 15/5/82 ابلاغ شده است.

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد:

- غیبت دانش آموزان شرکت کننده مسابقات علمی، فرهنگی هنری، مهارتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی از کلاس درس در زمان مسابقه و اردوی آن موجه تلقی می شود.

تبصره – وزارت آموزش و پرورش  موظف است با هزینه سازمان اعزام کننده، تسهیلات آموزش جبرانی را برای این قبیل دانش آموزان فراهم کند.

- به دانش آموزانی که درمسابقات کشوری وبین المللی واردوی آن شرکت می کننداجازه داده شوددرامتحانات داخلی علاوه بر نوبت های امتحانی خرداد و شهریور ماه همراه غایبین موجه همان سال تحصیلی در امتحان درس یا دروسی که نمره قبولی کسب نکرده اند شرکت کنند.

تبصره – در مورد دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی، اخذ امتحان مجدد حداکثر دو هفته پس از پایان نوبت های امتحانی مقرر بلامانع است.(مصوب جلسه 298 کمیسیون معین مورخ 16/7/82 به شماره ابلاغی 9/6573/120 مورخ 11/8/82)

- به دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری و اردوی آن اجازه داده شود با اخذ معرفی نامه عکسدار از واحد آموزشی مربوط و همراه داشتن مدارک لازم مبنی بر شرکت در اردو و مسابقه به اداره آموزش و پرورش محل برپایی اردو و مسابقه (مقصد) مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظردر امتحانات داخلی یکی از مدارس شرکت نمایند. نمره های این قبیل دانش آموزان پس از تایید اداره آموزش و پرورش  مقصد به اداره آموزش و پرورش  مبدأ جهت ابلاغ به واحد آموزشی ذیربط ارسال می شود.

1- به استناد مصوبه دویست و ششمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 29/4/78 که طی شماره 8/1438/120 مورخ 2/5/78 ابلاغ شده است:

- فهرست دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی که در خرداد ماه شرایط استفاده از ماده فوق را کسب میکنند از طریق مدرسه به اداره آموزش و پرورش  ارسال تا تمهید مقدمات ثبت نام و شرکت آنان در امتحانات شهریور ماه پایه اول راهنمایی تحصیلی در یکی از مدارس راهنمایی فراهم گردد.

- کارنامه و دفتر امتحانات برای شرکت کنندگان در امتحانات شهریور ماه بصورت یک نوبتی تنظیم گردد و برای آنان نمره انضباط منظور نشود.

2- به استناد مصوبه سیصدو بیست و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 16/10/83 به شماره ابلاغی 9/8810/120 مورخ 27/10/83 منظور از مدارس بزرگسالان ، مدارس دوره متوسطه و پیش دانشگاهی بزرگسالان می باشد.

3- منظور از ایثارگر در این ماده واجدین شرایط بند 1 و2 مصوبه جلسه 632 شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 6/12/77 است.

1- برابر مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 25/8/59 که طی شماره 4707/ دش مورخ 10/9/59 ابلاغ شد، شورا موافقت خود را با تعطیل کردن مدارس خاص اقلیت های رسمی در روزهای تعطیل مجاز آنها حداکثر تا یازده روز در سال مشروط بر اینکه تعداد ساعات کار سالانه این گونه مدارس از تعداد ساعات کار مقرر در آیین نامه های مربوط کمتر نباشد اعلام نمود. ضمناً به استناد مصوبه دویست و نود و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 16/7/82 به شماره ابلاغی 9/6576/120 مورخ 11/8/82 « دانش آموزان اقلیتهای مذهبی شاغل به تحصیل در مدارس عادی مجاز خواهند بود در اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه از مفاد مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 25/8/59 استفاده نمایند.»

برابر نامه شماره 28518/20302 مورخ 30/5/78 ریاست جمهوری اعیاد مذهبی و مناسبتهای قومی اقلیت های مذهبی زرتشتی، کلیمی و مسیحی به شرح زیر خواهد بود:

 

الف- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه اقلیت زرتشتی

1- تولدزرتشت پیامبر (زاد روز اشوزرتشت) 2- روز بزرگداشت شهدا و درگذشتگان 3- جشن مهرگان 4- درگذشت زرتشت پیامبر (درگذشت اشورزتشت) 5- جشن سده

 

ب- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه اقلیت کلیمی

1- پسح عید فطیر 2- شاووعوت(نزول تورات) 3- روش هشانا( اول سال نو) 4- کیپور( روزه بزرگ) 5- سوکرت(عیدسایبانها) 6- پوریم

 

ج- اعیاد مذهبی  و مناسبتهای ویژه مسیحیان آشوری

1- عید میلاد مسیح (ع) 2- سال نو میلادی 3- عید تعمید حضرت مسیح (ع) 4- روز نینوا 5- عیداوشانا 6- عید پاک 7- عید عروج مسیح (ع) 8- عید نیطیکاست

 

د- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه مسیحیان ارمنی کاتولیک

1- عید میلاد مسیح (ع) 2- عید سال نو میلادی 3- عید تعمید مسیح (ع) 4- عید رهبران مذهبی ارامنه 5- عید شهدای وارطاناش 6- عید پاک 7- روز شهدای ارمنی

1- به استناد مصوبه ششصدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 29/9/80 که طی شماره 8/3320/120 مورخ 9/10/80 ابلاغ شده است:

« به کمیسیون خاص اداره کل آموزش و پرورش  مدارس خارج از کشور اجازه داده می شود با در نظرگرفتن زمان لازم برای اجرای کامل برنامه های درسی و آموزشی در طول سال تحصیلی و شرایط کشورهای متوقف فیه و هماهنگی با نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ذیربط تعطیلات الزامی و زمان شروع و پایان سال تحصیلی مدارس را تعیین و ابلاغ کند.

چنانچه مدارس ایرانی خارج از کشور در منابستهای ویژه، اعیاد ملی و مذهبی و سوگواریها تعطیل نباشند گرمیداشت ایام مربوط متناسب با امکانات و شرایط الزامی است.

تبصره – زمان امتحانات مدارس ایرانی خارج از کشور در دروس نهایی دوره متوسطه با هماهنگی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی تنظیم خواهد شد.

1- به استناد مصوبه ششصدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 29/9/80 که طی شماره 8/3195/120 مورخ 3/10/80 ابلاغ شده است، اعزام دانش آموزان منتخب برای شرکت در جشنواره ها ،مسابقات علمی، فرهنگی و هنری و نظایر آن با رعایت ماده مذکور مجاز خواهد بود.

ضمناً به استناد مصوبه دویست و چهل وهشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 8/4/84 به شماره ابلاغی 9/10633/120 مورخ 22/4/84 بیتوته( ماندن دانش آموزان در شب) دانش آموزان در مدرسه در ایام تعطیل و خارج از ساعت رسمی صحیح نیست.

2- به استناد نامه 8/1109/120 مورخ 7/4/79 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش  گواهی های صادره از مدارس برای رسیدگی به وضع مشمولین نظام وظیفه عمومی برابر آیین نامه اجرایی بخش معافیت قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 9/5/64 هیأت وزیران توسط ادارات آموزش و پرورش  تایید می گردد.

همچنین به استناد اعلام نظر شورای عالی در جلسه 645 مورخ 26/3/79 و کمیسیون معین در جلسه 231 مورخ 17/3/79 که طی شماره 8/690/120 مورخ 7/4/79 ابلاغ شده است:

- کلیه کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مراکز نهضت سوادآموزی با مهر وامضای راهنمای مسئول امتحانات شهرستان دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

- اسناد، مدارک و کارنامه های تحصیلی کلاس های پنجم لازم التعلیم و بزرگسال لزومی به تأیید ادارات آموزش و پرورش  ندارد.

- صدور تأییدیه کارنامه کلاس پنجم ابتدایی بزرگسال توسط دفتر نهضت سوادآموزی انجام میگیرد.