X
تبلیغات
زولا

اهداف دوره ابتدایی

اهداف دوره ابتدایی :

 اعتقادی،  اخلاقی، علمی - آموزشی، فرهنگی - هنری، اجتماعی،زیستی،سیاسی و اقتصادی

در صورت صلاحدید و تمایل ادامه مطلب را حتماً مطالعه فرمایید


*اعتقادی

1-اصول دین را می داند و به آن معتقد است .

2-خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند .

3-با زندگی انبیا اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص) و معصومین تا حدودی آشناست وآنان را دوست دارد.

4- با معنای معاد آشنااست و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزدخداوندپاسخ گو است

5-به اولیاء دین ،بزرگان وشخصیت های اسلامی احترام می گذارد .

6- معنای تولی و تبری را می داند.

7- قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند .

8-ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.

9-نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است .

10-نماز های واجب را با رقبت می خواند.(برای دختران )

11-افراد محرم و نامحرم را تشخیص می دهد و احکام مربوط به آن را رعایت می کند.

12-با مسائل مربوط به سن تکلیف وتقلید آشنا است.احکام را در حدضرورت می داند و به آن عمل می کند.(برای دختران)

13-با حلال و حرام آشناست و احکام مربوطه را در حد ضرورت رعایت می کند .

14-معنای امر به معر وف و نهی از منکر را می داند .

15-به مجاهدین در راه خدا و شهدا احترام می گذارد .

16-زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد .

17-به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد وآداب آن را می داند .

 

* اخلاقی

1-راستگو وامین است .

2-مودب ومهر بان است .

3-به عهد خود پای بند است .

4-مظاهر حیاوعفت در او آشکار است .

5-احترام به بز رگتر ها را وظیفه خود می داند وبه نظرات آنها توجه می کند .

6-از والدین اطاعت می کند .

7-شجاع وصبور است .

8-تمیز است وپاکیزگی را دوست دارد.

9-تکالیف شخصی روزانه خود را شخصا انجام می دهد .

10-برای رسیدن به مو فقیت پشتکار داردوتلاش می کند .

11-پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می کند .

12- اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند .

13-امید وار و با نشاط است واز مواجهه با مشکلات نمی هراسد .

14- ظاهری آراسته دارد .

15- خطا واشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد .

16- برای رفتار های خود با دیگران دلیل دارد.

17-در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند .

18- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد .

19-به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف کمک می کند .

20-در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.

21-نظم و انضباط را در خانه ،مدرسه و اجتماع رعایت می کند .


 *علمی وآموزشی

1-نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است .

2-در فکر کر دن ،شنیدن، گفتن و بیان مقصود ،خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.

3-با زبان فارسی آشنایثی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند

4-به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است .

5-ارزش علم را می داند و با انجام درست کارها تا حدی آشناست.

6-مهارت اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.

7-با نحوه یادگیری خود تاحدودی آشناست.

8-به مطالعه کتاب علاقه مند است.  


*فرهنگی هنری

1- به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد .

2-  در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد .

3-  ازمشاهده آثار هنری لذت می برد .

4- ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد .

5- سنت ها ، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد .

6- با برخی از آثار معروف هنری آشنا است .

7- به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است .

8- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامیایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است .


*اجتماعی

1- وظایف خود را در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان می داند .

2- اعضای خانواده خود را دوست می دارد و در انجام کارها به آنها کمک می کند .

3- به معلمین و اولیای مدرسه احترام می گذارد .

4- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند .

5-  برای به دست آوردن حق خود از راههای درست تلاش می کند .

6- همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند .

7- همکاری با دیگران را دوست دارد .

8-  در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند .

9- مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند .

10- به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان می دهد .

11- به انجام وظایف ومسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است .

12- نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد .

13- اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می دهد .

14- در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند .

15- آداب سخن گفتن را رعایت می کند .

16- خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد .

 

*زیستی

1-از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.

2-در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند .

3- بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند  

4-در حفظ محیط زیست کوشا است .

5-با تمرین ها وبازی ها ی مناسب ،قابلیت های جسمی خویش را افزایش میدهد.

6-نکات ایمنی را می داند ورعایت می کند.

7-اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک میکند.

8- در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.


*سیاسی

1-نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد ،به پرچم کشور احترام می گذارد وسرود ملی را از حفظ می خواند .

2-با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است واز او به بزرگی یاد می کند.

3-اهمیت استقلال وآزادی را درپیشرفت جامعه درک می کند .

4-به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است .

5-مسلمانان را دوست دارد ونسبت به امور آنان بی تفاوت نیست .

6-اقوام مختلف ایرانی را می شناسد وبا آنان احساس همبستگی میکند.

7-افراد عدالت خواه وحق طلب را دوست دارد.

8-سران کفار ومشرکین صدر اسلام را می شناسد وبا اعمال آنهانسبت به پیامبر ومسلمین آشنا است.

9-سران کفار ومشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد .

10-با مفهوم وحدت وامنیت ملی آشنا است .


*اقتصادی

1-کار کردن را دوست دارد وبه افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد .

2-وسایل خود را تمیز وسالم نگه می دارد.

3-تن پروری ،بیکاری وراحت طلبی را از عوامل شکست فرد وجامعه می داند .

4- در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد ودر استفاده از آنها درست عمل

می کند.

5-مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد وبه مالکیت دیگران احترام می گذارد .

6-مشاغل وحرف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد .

7-به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.


رای صادره در ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای آموزش پرورش

 تاریخ 1379/02/29

 در راستای رسالت و ماموریت آموزش وپرورش وجهت دهی به رشد همه دانش آموزان بر پایه تعالیم ودستورات دین مبین اسلام. اهداف دوره ابتدایی به شرح زیر تعیین می شود .مدیران ، برنامه ریزان و همه ی افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند مکلفند در برنامه ریزی امور،سازماندهی فعالیت ها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نماید که تا پایان تحصیلی دست یابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.