X
تبلیغات
زولا

دوازده پیام مدیریتی از امام علی (َع)

دوازده پیام مدیریتی از امام علی (ع)

1- بجای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید.« حکمت270 »

2- برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند،همّت بلند داشته باشید .« خطبه211»

3- از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره داری کنید تا دچار نقص نشوید.«نامه 31خطبه175»

4- از شدت سختی نهراسید،زیرا هراس شکننده تر از خود کار است و به گشایش امور امیدوار باشید.«حکمت166و246»

5- اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید به آن وفا کنید.«حکمت327»

6- هیچ وقت کارهای اهم را فدای امور مهم نکنید.«حکمت 271»

 

7- پیش از پذیرش هر کاری به دانش آن مجهز شوید.«حکمت439»

8-خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند.« نهج البلاغه»

9- پست ها امانت و وسیله خدمتگذاری اند،نه منبع بهره برداری.«خطبه 131»

10- پست ها میزان آزمایش شمایند،بکوشید تا سربلند بیرون آیید.« خطبه33»

11- مشورت پذیر باشید،اگر مشورت نکنید تباه می شوید.« نامه 69»

12- بازیردستان خود مانند پدری مهربان رفتار کنید.« نامه 52»