X
تبلیغات
زولا

خوبی ماندگار است

خوبی را در سنگ حک کن

در روزگاران قدیم دو دوست باهم هم سفر بودند در راه مسافرت یکی از آن دوست به زور گفت و یک سیلی محکم به گوش دیگری زد او خیلی ناراحت شد اما باهم به راه خودشان ادامه دادند در راه به برکه ای رسیدند دو دوست حوس شنا و آب تنی کردند وقتی داخل آب پریدند دوستی که سیلی خورده بود شنا بلد نبود و می خواست غرق بشود آن دوست دیگر شنا بلد بود و دوست خود را نجات داد .

آن دوست بعد از اینکه نجات یافت روی ماسه ها و خاک نوشت یک روز یک دوست به من سیلی زد و روی سنک با تلاس فراوان نوشت یک روز یک دوست مرا از مرگ حتمی نجات داد .

معلوم است زشتی را روی خاک نوشت تا با یک باد آن حرف پاک می شود و چیزی می ماند آن عمل خوب است که در روی سنگ شده بود .

امید است که همه ما خوب باشیم و خوبی ها و نکات مثبت دیگران را ببینیم و در خاطر خود حک نماییم.