X
تبلیغات
زولا

سخن جالب

زندگی مانند دوچرخه سواری است اگر بایستدی حتماْ زمین می خوری پس همیشه باید در حرکت بود ایستادن جایز نیست. 

 

در زندگی همیشه صادق باش هر چند به ضرر و زیان تو باشد زیرا در نهایت به سود توست 

 

 بر سنگ مزار بزرگی چنین نوشته بودند:من در طول زندگی خیلی تلاش کردم و با خودم گفتم من تلاشم را بیشتر می کنم و جهان را تغییر می دهم لکن دیدم دنیا بسیار برزگ است و من نمی توانم آن را تغییر دهم تصمیمم را عوض کردم و خواستم کشورم را عوض کنم دیدم کشورم هم خیلی بزرگ است پس تصمیم گرفتم شهرم را عوض کنم دیدم شهرم هم خیلی برزگ است تصمیم گرفتم روستای خود را تغییر دهم دیدم روستا هم خیلی برزگ است در نهایت تصمیم گرفتم خودم را تغییر دهم .