X
تبلیغات
زولا

تفکر خلاق

«تخیل،پایه فکر خلاق است»

راهکار هایی برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

معلمان و والدین می توانند در تقویت قدرت خلاقیت دانش آموزان،نقش مهمی ایفا نمایند.روش های متعددی برای این کار وجود دارد که به برخی از آن اشاره می شود:

1-  سفید خوانی: یک کاغذ سفید معمولی در اختیار دانش آموز قرار می دهیم و برای او یک موضوع انتخاب می کنیم تا به صورت ذهنی و از روی کاغذ سفید به توضیح دادن در مورد موضوع مورد نظر کند.

2-  داستان سازی علمی-تخیلی: دانش آموز در این روش مثل ژول ورن یک سفر خیالی به کره ماه می کند،شاید هم بیست هزار فرسنگ به زیر دریا سفر کند.در داستان سازی علمی-تخیلی یک موضوع را انتخاب و سعی می کنید درباره آن به صورت علمی تخیلی،داستان بسازید.

3-  تکمیل سازی داستان:در این روش قطعه بسیار کوتاهی از یک داستان را بدون هیچ پیش زمینه ذهنی برای دانش آموز می خوانیم و از آنها می خواهیم تا با توان فکری و تجسمی خود داستان را تکمیل کنند.

1-  به گستردگی تجارب دانش آموزان میدان بدهیم: تخیل یکی از پایه های تفکر خلاق است.تخیلات،کارهای نو و بدیع دانش آموزان باید مورد تشویق قرار گیرد.در واقع معلم باید به طرح سوالاتی بپردازد که تفکر واگرا را در دانش آموزان تقویت کند.به طور مثال به جای این سوال که«جاذبه زمین چیست؟» یا «جاذبه را تعریف کنید.»بهتر است سوال شود«اگر جاذبه زمین وجود نداشت چه مشکلاتی برای انسان پیش می آمد؟»سوال هایی که با «چرا» و «چگونه» آغاز می شوند در تقویت تفکر واگرا موثر هستند.

2-  دانش آموزان را در طرح سوال ها وارائه راه حل ها آزاد بگذاریم: آزادی بیان در مدرسه و کلاس ،پایه اصلی رشد خلاقیت است.محیط های سرکوب گر،کنجکاوی و خلاقیت را در دانش آموزان از بین می برند.یکی از نکات منفی معلم محوری این باور است که «معلم باید پاسخ همه سوالات را بداند»حال آن که معلم به جای عمل کردن به این باور غلط،باید به دانش آموزان بیاموزد که به تنهایی یا با همکاری دانش آموزان دیگر پاسخ پرسش ها را جستجو کند و بدین وسیله «روحیه جستجو گری»که یکی از ویژه گی های خلاقیت است،تقویت شود.همچنین می توان برای تشویق دانش آموزان به جستجو و تحقیق،فرصتها و امتیازاتی بر ایشان قائل شد.

تفاوت های فردی را در نظر بگیریم: دانش آموزان دارای توانایی های متفاوت در مسائل مختلف هستند.به همین سبب معلم نباید یک روش تربیتی را برای همه در نظر بگیرد.به طور مثال دانش آموزی نیاز به انجام تکلیف ندارد،بنابراین اصرار در این امر فقط اورا خسته و دلزده می کند.در مقابل دانش آموز دیگر از توانایی کلامی بالایی برخوردار است یا دیگری در حل مسائل ریاضی تبحر خاص و به سزایی دارد.بدین ترتیب توجه به

1-  تفاوتها و برنامه ریزی بر اساس آن ها می تواند به ایجاد و رشد توانایی دانش آموزان در سطوح مختلف کمک کرده و استعداد آنها را در زمینه مورد علاقه شان شکوفا سازد.

2-  اجازه دهیم دانش آموزان الگوهای رفتار خلاق رامشاهده کنند: مشاهده،تأثیر به سزایی در یادگیری دارد،بنابراین معلم باید رفتارهای خلاق و خلاقیت زا ارائه دهند.همچنین به نمایش گذاشتن فیلم هایی که شخصیت ها در آن به ایجاد رفتار های خلاق می پردازند،در تشویق دانش آموزان به رفتارهای خلاق موثر است.

3-    روش بارش مغزی را به کارگیریم: این روش ارائه پاسخ های خلاق را در کودکان تقویت می کند.به طور مثال معلم مسأله ای را طرح می کند و از دانش آموزان می خواهد هر راه حل و پاسخی به نظرشان می رسد،ارائه دهند و از این که ممکن است راه حل شان «غلط»یا «عجیب»باشد،نترسند.(یک نیمکت برای همه صفحه 9)

خلاق باشیم و کودکانی خلاق تربیت کنیم که در نهایت شهروند خوب باشند

«تقدیم به همه معلمان . معلمانی که دوست دارند آینده ای بهتر وسرافراز داشته باشیم»