X
تبلیغات
زولا

در مورد کلاسهای چند پایه بیشتر بدانیم

کلاسهای چندپایه:در این کلاسها دانش آموزان به صورت مختلط در یک کلاس قرار می گیرند.

هدف از توسعه ی مدارس کوچک  تحقق حق آموزش و پرورش همگانی است.

ین نوع مدارس و کلاسها ، برای خدمت به انسانهای رنج کشیده می باشد .

کلاسهای چند پایه در ارتباط با سیاست آموزش و پرورش برای همگان و ارتقای علمی و فرهنگی کل جامعه ایجاد شده است.   

بقیه در ادامه مطلب

محاسن کلاسهای چند پایه(این کلاسها در حکم یک فرصت هستند نه تهدید):

دانش آموزان6تا14سال چون در دوره های مختلف رشد جسمی و فکری قرار دارند تعامل بین آنها در یادگیری اثرات زیادی دارد.

-دانش آموزان پایه های بالاتر در جریان تکرار دروس سال های قبل قرار می گیرند و یادگیری عمیق تر می شود.

-آموزش پایه های پایین تر توسط پایه های بالاتر

استفاده از دانش آموزان پایه های بالاتر به عنوان خلیفه

می توان دانش آموزانی که در بعضی از دروس عقب ماندگی دارند در پایه پایین تر قرار داد تا جبران کمبود شود.به دانش آموزانی هم که پیشرفته هستند اجازه ی استفاده از درس سطح بالاتر را داد.

موانع آموزشی کلاسهای چند پایه: 

-کمبود وقت

-فقدان تجهیزات آموزشی

-حذف یا کم رنگ کردن تعدادی ازدروس مانند ورزش و هنر

-کمبود اطلاعات و تجارب معلمان کلاسهای چند پایه

-از بین رفتن انگیزه ی دانش آموزان برای ادامه تحصیل به علت عدم وجود مدرسه راهنمایی

-دو زبانه بودن و ضعف بنیه ی علمی دانش آموزان

سنخیت پایه ها: 

در این بحث نشستن پایه های نزدیکتر در کنار هم بسیار ضروری بوده که باید مورد توجه همکاران قرار گیرد.

همکاران توجه داشته باشند که رعایت سنخیّت پایه ها مهم وخیلی لازم وضروری است.

به عنوان مثال پایه اول ،دوم و سوم دریک کلاس پایه چهارم و پنجم در یک کلاس دیگرویا پایه ی اول ودوم در یک کلاس پایه ی سوم،چهارم وپنجم در یک کلاس. در این کلاسها ممکن است دو پایه تا پنج پایه وجود داشته باشد اگر یک کلاس است مشکلی پیش نمی آید اما اگر دو کلاس باشد بهتر است پایه های نزدیک تر دریک کلاس قرار گیرند.  

قدمت کلاسهای چند پایه در ایران به طول آغاز تعلیم و تربیت در مکتب خانه ها برمی گردد.

این کلاسها ،کلاسهایی هستند که یک معلم به دانش آموزان با سنین,پایه ها و توانایی های مختلف تدریس می کند.

وظایف معلم کلاس چند پایه:

-آموزش و هدایت دانش آموزان محروم و رساندن آنها به اهداف آموزش و پرورش

-تدوین استاندارد ها و قواعد

-جذاب و متنوع کردن درس وپرهیز از تنبیه فردی 

-مفرح و لذت بخش کردن یادگیری وپرهیز از تنبیه گروهی

-نشان دادن علاقه و احساس دوستی به دانش آموزان 

-تاکید بر روی نقاط مثبت وتوانمند سازی دانش آموزان برای یادگیری

عدم ارائه تکلیف به عنوان عامل تنبیهی وپرورش فنون تدریس و فنون ایجاد انضباط

کسب آگاهی ازپیش زمینه های دانش آموزان و استفاده از والدین برای کاستن از بد رفتاری

-عدم استفاده از نمره برای تهدید 

روش های تدریس کلاسهای چند پایه: 

روش محوری

روش گروهی

روش مشترک وموری وگروهی 

روش محوری: 

در این روش برای هر پایه درس معینی پیش بینی می شود،به طریقی که حداکثر سه گروه از دانش آموزان مستقیماً با معلم کار می کند برای گروه های دیگر دروسی مانند نقاشی وتمرین و...که نیاز کمتری به نظارت معلم دارد در نظر گرفته می شود.

بنابراین چون اساس کار معلم در هر ساعت با یک یا دو و احتمالاًسه پایه می باشد و پایه های معینی در محور کار قرار می گیرند این طریقه را روش محوری می گوییم و بقیه پایه ها که با تعیین تکلیف،به انجام کارهای تمرینی مشغول می شوند،گروه خود آموز یا گروه فرعی نامیده می شود

پایه های اول و دوم به مدت 20دقیقه وپایه های بالاتر با توجه به تعداد مواد درسی بیش از 20دقیقه در محورقرار می گیرند.

شیوه ی گروهی: 

در این روش تدریس درس و موضوع واحد به کلیه پایه ها در یک جلسه صورت می گیرد.

این شیوه به دو صورت انجام می گیرد:

الف:تدریس ماده ی درسی واحد به تمام پایه ها در یک زمان.

ب:تدریس ماده ی درسی واحد به کلیه پایه ها در یک جلسه به ترتیب نوبت  

تدریس ماده ی درسی واحد به تمام پایه ها در یک زمان: 

معلم درس معینی را یک بار برای کلیه گروه های موجود در یک کلاس درس ارائه می کند .پس از ذکر کلیات درس به طور مشترک به تناسب توانایی،اطلاعات قبلی و نیاز دانش آموزان هر پایه،توضیحات اختصاصی راجداگانه در گروه ها مطرح می سازد.

تدریس ماده ی واحد به کلیه پایه ها در یک جلسه به ترتیب نوبت: 

در این روش کلیه پایه ها در یک جلسه،ماده ی درسی معینی را به ترتیب نوبت فرا می گیرند.

شیوه ی مشترک محوری و گروهی: 

در این روش بعضی از دروس به صورت گروهی و بعضی به صورت محوری تدریس می شود.

برا ی پایه های غیر محور باید قبلا تکالیف و تمریناتی را به صورت کپی یا نوشتن روی تابلو یا گفتن به وسیله معلم یار پیش بینی کرد تا دانش آموزان در فواصل تدریس پایه های محور بیکار نمانند و موجب شلوغی کلاس نگردند.

بهتر است تابلوی کلاس را در همه ساعات به دو یا چند قسمت تقسیم کرد و محل نوشتن تمرینات هر پایه مشخص باشد.

اگر امکان تهیه دو تابل وجود داشته باشد کمک مؤثری به نظم و سکوت کلاس می کند.

قرار دادن دانش آموزان پایه محور در ردیف های اول در موقع تدریس کمک مؤثری به نظم و سکوت کلاس می کند.

اگر بخواهیم در اداره ی کلاسهای چند پایه مشکلی نداشته باشیم باید کلاس درس را خوب مدیریت کنیم این هم موثر نمی شود مگر با مطالعه وبالا بردن توان معلمی  

تقدیم به آنان که دلشان به آموزش کشور می تپد. 

وتقدیم ویژه به همه ی معلمان که در مناطق بسیار محروم خدمت می کنند و اکثراْ پیاده وبا سختی زیاد در مدرسه حاضر می شوند.(اما هر کجا باشیم کودکان را دوست داریم)

در فاصله ای که معلم برای کلاس محور تدریس می کند،سایر دانش آموزان باید به انجام تکالیف روز قبل بپردازند و یا نگاهی به درس روز بکنند تا نوبت تدریس آن ها برسد. 

به این ترتیب که9 در ساعت مثلاًاول یا دوم برای تمامی پایه ها طرح درس ریاضی را آماده می کند ،ابتدا برای یکی از پایه ها به صورت محور تدریس می نماید و پس از تعیین تکلیف به کلاس بعدی می پردازد و کار به همین صورت ادامه پیدا می کند.  

این روش را می توان برای دروسی مانند:نقاشی،هدیه های آسمان،قرآن و تربیت بدنی در سه پایه نزدیک به هم مثلاً سوم،چهارم و پنجم پیاده نمود. 

برنامه طوری تنظیم شود که وقت معلم کاملاضتقسیم شده و در نتیجه از بلاتکلیفی دانش آموزان جلوگیری شود   

منبع : کتاب بسیار ارزشمند رنگین کمان کلاسی تالیف گروه پیش دبستانی و دبستانی استان اردبیل